-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Check Point VPN producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0238
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-24919
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized
         Actor
Uitgiftedatum  : 20240530
Toepassing   : checkpoint check_point_quantum_gateway_and_spark_gatew
         ay_and_cloudguard_network
Versie(s)    :
Platform(s)   : checkpoint cloudguard_network_security_firmware
         checkpoint quantum_maestro_firmware
         checkpoint quantum_scalable_chassis_firmware
         checkpoint quantum_security_gateway_firmware
         checkpoint quantum_spark_gateway_firmware

Beschrijving
  Check Point heeft een kwetsbaarheid verholpen in Quantum Gateway VPN
  systemen.
  Check Point meldt actieve pogingen tot misbruik waar te nemen.

  Door een path-traversal-bug kan een kwaadwillende toegang krijgen tot
  de username- en password-gegevens van lokale accounts op het VPN-
  systeem.
  Indien deze lokale accounts, password-only zijn en geautoriseerd om
  een VPN-verbinding op te bouwen, kan een kwaadwillende de accounts
  misbruiken om door te dringen tot de interne infrastructuur.
  Check Point raadt af om lokale, password-only accounts te gebruiken
  voor VPN-autorisatie.
  Ook diverse best-practices adviseren om gebruikers te autoriseren via
  centrale authenticatie en autorisatiesystemen als AD, LDAP en RADIUS.
  Bij correct, en volgens best-practices ingerichte systemen is de kans
  op daadwerkelijk misbruik gering.
  Vanwege de media-aandacht voor deze kwetsbaarheid verwacht het NCSC
  wel een toename van scanverkeer en pogingen tot misbruik.

Mogelijke oplossingen
  Check Point heeft hotfixes uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in de getroffen systemen.
  Ook heeft Check Point uitgebreide handelingsperspectieven
  gepubliceerd, waarvan zij adviseert ze uit te voeren naast het
  inzetten van de hotfix:
  - Wijzig het wachtwoord van het VPN-systeem, indien gebruik gemaakt
  wordt van LDAP of Active Directory.
  - Blokkeer toegang van lokale accounts tot de VPN. Met name wanneer
  deze lokale accounts password-only zijn.
  Voor meer details, zie de bijgevoegde referenties.

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://support.checkpoint.com/results/sk/sk182336

   Reference - cveprojectv5
   https://support.checkpoint.com/results/sk/sk182337

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmWDFAFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPKr4gv+NiEn6RbTVL3Rz4lM6YNt6T1XJteEazZVa+V+b9U+ObHl6gKI3Wzczp3t
wKEl8tLB0yaobW9Tv4TI7GDSJwZGo9EAaSIaJBrdTzhdWZQxP7ZZeXBwNhh10U/E
ayX9AN/SS1+Ihf+MBxLaaYO5kzCbMwCnQSmVt+DjqeysSX/ziq0qpsjWNmjgk4s3
zBg/PfJjLm7zOYIz/FBnU2b7GRdelmRZQ85X+Dq/Hk3nfb6y0VjYxDAHCZtp4mya
ki3QLZnkw5qBatSz7PN1+9cwDCmwh+zscUfcReJ20JSSkAz+YhYEfoEv7smm0fmq
8VsyBDb+oPOccs9rpI5P95ZEpsiNWIu5rHjxLaVNH/RSB0aq9A3fpaVnkrtJVB/l
mufFjg+E8v1aFgZi4jOjrNydE8PnGDUq9XO6bBy7VQd8l/ZBfhxElk4lTnaCH4wL
lkIicqhv7qYDlRUkI710HSTZD8lYjaBufE+MemILuHFE3CP8I9hiXFHNVUjN1jFB
IH5QPHl2
=sdXd
-----END PGP SIGNATURE-----