-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Solarwinds Platform
Advisory ID   : NCSC-2024-0239
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2017-3736, CVE-2018-0732, CVE-2018-0737,
         CVE-2019-1559, CVE-2020-1971, CVE-2021-3712,
         CVE-2021-4321, CVE-2021-23840, CVE-2022-0778,
         CVE-2023-0215, CVE-2023-0286, CVE-2024-28996,
         CVE-2024-28999, CVE-2024-29004
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Concurrent Execution using Shared Resource with
         Improper Synchronization ('Race Condition')
         Incorrect Type Conversion or Cast
         Missing Cryptographic Step
         Improper Input Validation
         NULL Pointer Dereference
         Out-of-bounds Read
         Covert Timing Channel
         Incorrect Calculation
         Permissive Cross-domain Policy with Untrusted Domains
         Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop')
         Improper Neutralization of Input During Web Page
         Generation ('Cross-site Scripting')
         Use After Free
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         SQL Command ('SQL Injection')
         Integer Overflow or Wraparound
Uitgiftedatum  : 20240607
Toepassing   : solarwinds orion_platform
         solarwinds solarwinds_platform_
         solarwinds_ solarwinds_platform
         solarwinds_ solarwinds_platform_
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Solarwinds heeft kwetsbaarheden verholpen in Solarwinds Platform.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-
  Service te veroorzaken, een command-injection uit te voeren, of om
  een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval
  kan leiden tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het
  slachtoffer.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende voorafgaande
  authenticatie hebben.

Mogelijke oplossingen
  Solarwinds heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Solarwinds Platform 2024.2
  In deze updates zijn tevens kwetsbaarheden verholpen in onderliggende
  third-party software waar het platform gebruik van maakt. Voor deze
  kwetsbaarheden zijn eerdere beveiligingsadviezen gepubliceerd.
  Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://documentation.solarwinds.com/en/success_center/orionplatfo
   rm/content/release_notes/solarwinds_platform_2024-
   2_release_notes.htm

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://www.solarwinds.com/trust-center/security-
   advisories/CVE-2024-28996

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://www.solarwinds.com/trust-center/security-
   advisories/CVE-2024-28999

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://www.solarwinds.com/trust-center/security-
   advisories/CVE-2024-29004

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmYqf7FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPJR1AwAmb1CmZ3Awno3oNbAxs3kOvI0+CRtXqEbYnEGeMDbeE5mrP9hMlKAjKio
W5t6NTeJr2YK9j7a/sDs3MNR75KC4tDfOmjUM5D6pCheuIDEMeUsy+NPxfY8ITqA
oJif8An3NJe/UDpkza2+ORtq98zmqe4/wri+Jis9kTgbWG1y114QWcdF27DIRJSu
EmLCCsDt7etqCLpsKpPbF/KBXQLKMVx2r1yIkmakXO5Zk2ILUfG/EwqnyC3qAU9P
4td/xjm2AIlnhsj1mCp4pTRgufJ37hmAdhtwJSmgikEdlp2Ngj0tvzAoMbrKLK8C
zxuW/KsegBvfO5cRCRCjbww/OLZValPP/2Wf4iX09aIjGerGkWnixw/8/SrGg+iz
G32HmDYgqL5lmqTFZnzBMoE3v0sD8Pgun4HiAmYiovqDHbUHZpkAEc4v4Ro8P1g3
gnOb24Gm6qjV0djM/f/18Mf6k7e/FGj2vp76WYd+ms43/z6MEFPdjmnTdsLiNDmX
k53mys8Q
=DOyb
-----END PGP SIGNATURE-----