-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Mobile
Advisory ID   : NCSC-2024-0240
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-21266, CVE-2023-43538, CVE-2023-43542,
         CVE-2023-43551, CVE-2023-43556, CVE-2024-0671,
         CVE-2024-1065, CVE-2024-20065, CVE-2024-20066,
         CVE-2024-20067, CVE-2024-20068, CVE-2024-20069,
         CVE-2024-20873, CVE-2024-20874, CVE-2024-20875,
         CVE-2024-20876, CVE-2024-20877, CVE-2024-20878,
         CVE-2024-20879, CVE-2024-20880, CVE-2024-20881,
         CVE-2024-20882, CVE-2024-20883, CVE-2024-20884,
         CVE-2024-20885, CVE-2024-23363, CVE-2024-23696,
         CVE-2024-26926, CVE-2024-31311, CVE-2024-31312,
         CVE-2024-31313
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Incorrect Use of Privileged APIs
         Improper Export of Android Application Components
         Buffer Over-read
         Use After Free
         Out-of-bounds Write
         Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized
         Actor
         Improper Authentication
         Improper Access Control
         Improper Validation of Specified Index, Position, or
         Offset in Input
         Selection of Less-Secure Algorithm During Negotiation
         ('Algorithm Downgrade')
         Improper Input Validation
         Out-of-bounds Read
         Improper Restriction of Operations within the Bounds
         of a Memory Buffer
         Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic
         Buffer Overflow')
         Heap-based Buffer Overflow
Uitgiftedatum  : 20240607
Toepassing   : google android
         samsung mobile_devices
Versie(s)    :
Platform(s)   : samsung mobile_device
         samsung mobile_devices

Beschrijving
  Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Android.

  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om zich
  verhoogde rechten toe te kennen, een Denial-of-Service te veroorzaken
  of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide link te openen, of een malafide app te
  installeren en draaien.
  In deze updates zijn tevens kwetsbaarheden verholpen in Closed-source
  componenten van Imagination Technologies, MediaTek en Qualcomm.
  Google heeft zoals gebruikelijk verder weinig inhoudelijke informatie
  vrijgegeven.

Mogelijke oplossingen
  Google heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Android 12, 13 en 14.
  Samsung heeft updates uitgebracht om de voor Samsung relevante
  kwetsbaarheden te verhelpen in Samsung Mobile devices.
  Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb?year=2024&m
   onth=06

   Reference - ncscclear
   https://source.android.com/docs/security/bulletin/2024-06-01

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmYrT7FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPJiWQwArdeRPfhNEE0murIr0Db26KovTvWX4SLu+4lZmTU8uTK1IA/RqBQ/O63B
xG48qhmnYcADTj2F+ZP5YwN9ngxP3QPienMogAqvJ7fUZjZjIbnld2n0szw+MvN+
giwiWG+FVRkDxLq6UYE0gcU4frvoJvJrmyohses+q7j/vNFIdM4QVzXKQS2/Hj+b
JlMqVNYEKEgHRlIApIgOciwUi9OEwuBlAWGnTSpXsMPNHSZfe4RLnMSIN8ybGjoa
vetvYMNWj+PyVt6nNM14/PBJCkQSCzor0GE+qL2ggTgq0uVAW/1DWa2k0hr7v4WW
leeAxylyWn69mGAW/hVtX40LqGgLLWkQ8GlO+HY8gVHVX/jhN8AFbJ3pfaUOEhCX
AHAkwRhO68vvlOjdTENpxhuWHBG4AmT2q6AYpbW1oqk6tc4RN96+/JwGij3YuWWX
eakRaeZDQpEplmo7ofA8jqTE3YCSxznYQaIceWrVqLZAS+u0vR8LAqO9lyvCBOr8
D/s6gPj8
=rHB5
-----END PGP SIGNATURE-----