-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in FortiNet FortiWebManager
Advisory ID   : NCSC-2024-0241
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-23667, CVE-2024-23668, CVE-2024-23669,
         CVE-2024-23670
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Input Validation
         Improper Authorization
Uitgiftedatum  : 20240607
Toepassing   : fortinet fortiwebmanager
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  FortiNet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiWebManager.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen en mogelijk handelingen uit te
  voeren waartoe de kwaadwillende aanvankelijk niet is geautoriseerd.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende minimaal leesrechten
  hebben op het kwetsbare systeem.

Mogelijke oplossingen
  FortiNet heeft updates utigebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in FortiWebManager. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://fortiguard.fortinet.com/psirt/FG-IR-23-222

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmYrU0FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLk3gv9HRZdnsQLOXvIn862Ix5Juvd5/sG+IwjRTFtPqq0AaZIosBfyC3P7Rjua
qGGGyz9RTrKPrAgSjsCmLyBt8aYnCBv8VAhn40xMp+NV6epQrlmArLG18LM1J2w6
pmcySYEU9202y0OZ7CLSh5j5i73duCTBt9bCAq/jb6+uNDZ+umDS8/6RpEvNlbq6
/DxuFYUiA+uHXxyFuNZSv11xPSuPINMcVFQQY/nVpkhDS8R5k0dtrC7R8LOMCF3J
Q7j50QOD13UjIIkY5w7UEXPEL5Q16vNBDi6pQd3e2B52GGJMbwzgPX6DtrX/Sg/i
GqWFrmxX0/K5cxJsvlMM48y5+ANRFu8XT/zGpO7xM9XDz1Rzse96pdfmDNOTXj40
esmIxyk45mm0iFG+EK3pEs8UAiNhSFBSd0uQ8vNszG6stYILYIGBZf/NktlN3cce
jlFx/9iltcaYABqo/R3wL13pFUkzyEw08bhaF+Od8Q8awBRGqErg4JNlPO+klL4M
oK539yYl
=K8ZN
-----END PGP SIGNATURE-----