-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in RoundCube Webmail
Advisory ID   : NCSC-2024-0242
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-37383, CVE-2024-37384, CVE-2024-37385
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Improper Neutralization of Input During Web Page
         Generation ('Cross-site Scripting')
         Improper Neutralization of Special Elements used in a
         Command ('Command Injection')
Uitgiftedatum  : 20240607
Toepassing   : roundcube webmail
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  RoundCube heeft kwetsbaarheden verholpen in RoundCube Webmail.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Cross-Site-
  Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval kan leiden tot
  uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer en
  mogelijk toegang tot gevoelige gegevens in de context van de browser
  van het slachtoffer. Omdat het hier een webmail-toepassing betreft
  kan de kwaadwillende hiermee toegang krijgen tot gevoelige e-mails.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden een malafide link te openen.

Mogelijke oplossingen
  RoundCube heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Webmail 1.5.7 en 1.6.7. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie.

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/tag/1.5.7

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://github.com/roundcube/roundcubemail/releases/tag/1.6.7

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmYuh6FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPLzLQv+KFL5oHSOTK+9Paqhi78uCuX/Iv/9uxzVDYOAbXnNbqS1pI4tztCSlCAM
zN/E4MP1X7la3Xe/870HVGOmk9y0d85RHR9uj3eVhiW352IpAVUZ0WjbMOioPOmZ
ulgtY4o30LANsDc3yhwHW+1nspRlgxvmObSl1CK/zGBiNave1aNbSlnIOsKk2CJJ
HKCKQXLuN7qc2eOAvMx75hjUlrH3lnigprq7MA1+4ULRMZxwJWQe4TsLlylXK1Xi
r7TeqgyHc5dNJT+GzUjH9WNtq9PeweFGsPrAeT9Q9LBjfb/s9noYESgoM8nBSOk2
W/3vS3pJdGWOrFelsTPjvNPbn4GMOfEaadOtJylzAUv5uIVfzwjU3IZlFQpGUK9j
mjszHXHdctR5LWEEgY58fymCfle5A7rt74mGLSWmZSBtNYkSwv3dlqRb/27F9ZSN
gFdAVlq0PLPcmwLi29KymjfY/ldcWaIdTiFYrjpn2OTA5wiCwaAgPuUiR0fhW7E+
KKp/OGUs
=ItG4
-----END PGP SIGNATURE-----