-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PHP
Advisory ID   : NCSC-2024-0243
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-1874, CVE-2024-4577, CVE-2024-5458,
         CVE-2024-5585
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         OS Command ('OS Command Injection')
         Improper Neutralization of Argument Delimiters in a
         Command ('Argument Injection')
         Improper Neutralization of Special Elements used in a
         Command ('Command Injection')
         Improper Encoding or Escaping of Output
Uitgiftedatum  : 20240610
Toepassing   : php php
         php_group php
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PHP.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige
  code uit te voeren met rechten van de applicatie.
  De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-4577 is feitelijk een
  herintreding van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2012-1823. Deze
  kwetsbaarheid maakt het mogelijk om willekeurige code uit te voeren
  met rechten van de applicatie middels Command Injection.

Mogelijke oplossingen
  De ontwikkelaars van PHP hebben updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in PHP 8.3.8, 8.2.20 en 8.1.29. Zie
  bijgevoegde referenties voor meer informatie.

  Referenties:
   Source - nvd
   https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-4577

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://www.php.net/ChangeLog-8.php#8.1.29

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://www.php.net/ChangeLog-8.php#8.2.20

   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://www.php.net/ChangeLog-8.php#8.3.8

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmZqTuFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPKEbAwAodN3fhFlfQ2cGUkZne1+QzDBIBhfP2P0fcWg6aSdH2jjVlheP6gnVTjL
yCBoxyXriZ5Lbgnmu1WtSQrsQqeBSKxGbdWo8MLvG5dFu1UfYsf4m1agodLTbuFe
iNz5ii9d1gbRbUjEdP59EVDtc6o+N6SazSZa6Vv0xVkyv2yVJGoy4RrqnpAsnPHb
pwAidtzitmGQPylbPsPwf2LiOKDjuXe+i7QJfat/5z3raAGIkYUANV6Ih7e9IRxo
wnZFTk+uZP/iugcePu2U4k17PwjCDeZ9qVR52M01q3ISBJyGT40M2xT56bSuPidN
zIF31Eg8qpTAOsf9Man8B4wj87h8xGtrY/yVC+Ih/GJy/8RWTgijbjMR0k4rLO8i
YMJeD7qjHhzNw2eT957jLVI9aMgYP70zsI6zaoLiNC8Wtl3wbzuR71W0GCLRt/SL
Wunc50M5DkJ9yn2CZuZX/z7W9Qo+H/UTQhd13B1SVxQZ44k86jiOE7zyOTUlhw+E
2WKbU1Cg
=Th/N
-----END PGP SIGNATURE-----