-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Schneider Electric Sage RTU systemen
Advisory ID   : NCSC-2024-0244
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-5560, CVE-2024-37036, CVE-2024-37037,
         CVE-2024-37038, CVE-2024-37039, CVE-2024-37040
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Limitation of a Pathname to a Restricted
         Directory ('Path Traversal')
         Out-of-bounds Write
         Incorrect Default Permissions
         Unchecked Return Value
         Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic
         Buffer Overflow')
         Out-of-bounds Read
Uitgiftedatum  : 20240611
Toepassing   : schneider-electric sage_1410
         schneider-electric sage_1430
         schneider-electric sage_1450
         schneider-electric sage_2400
         schneider-electric sage_3030_magnum
         schneider-electric sage_4400
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Schneider Electric heeft kwetsbaarheden verholpen in Sage RTU
  apparatuur.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Manipulatie van gegevens
  - Omzeilen van authenticatie
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  - (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  - (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  - Toegang tot systeemgegevens
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende toegang hebben tot de
  productieomgeving. Het is goed gebruik een dergelijke infrastructuur
  niet publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Schneider Electric heeft updates uitgebracht van de firmware om de
  kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie.

  Referenties:
   Source - schneider
   https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-
   163-05&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=sevd-
   2024-163-05.json

   Reference - schneider
   https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-
   163-05&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=sevd-
   2024-163-05.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmaDYeFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPJ5VQwAgD6xg3PtXoLHy3eTQ2mTmtcRQgU6hwDnhXFg9yLMDoDXFGOZjEi8ADsD
Mg/7menE+sw7cO5ChT1TSD9s3Y75L0SnG6TYUntPM7T/wHSf7Pn0Nq01dnBJLici
vaZPLl2wPptSGYckqpjgUraPzb2RQJmPyK/uOIVHp0gULelX7nRxqB2ymR+xV2y0
ftNOZaETuEnt0Pm1fbi26FV8G3L+SYJpFc8KujBzZ+43YkMG65O0S8YBV9IjXfhi
Z/G3nloCF9cN5c3iDDFzURmzutGWHMhjP9YQgEXMqs4M5SUni9egnEZphDyg6e5g
szC021zDxlqp0qWMbXX2GBju/h7weh1hbZ0vPL8Y3i5u2+Q+0HDT/+kL0tUGAbuY
x5nForQmOfSFYRqNxbZjP0bbny//kArRD7zfFF2ksVRWqopZBQkdKFKiVLOTptpg
J9VJ+mxbZ9PnoZugGiyA+p+iJ30EYSXqGVOfosFZMjXESpiJcJXoFxu8TWNLizKi
YmdRHzq3
=trso
-----END PGP SIGNATURE-----