-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Trend Micro Apex One
Advisory ID   : NCSC-2024-0245
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-36302, CVE-2024-36303, CVE-2024-36304,
         CVE-2024-36305, CVE-2024-36306, CVE-2024-36307,
         CVE-2024-37289
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Improper Handling of Insufficient Privileges
Uitgiftedatum  : 20240611
Toepassing   : trend_micro__inc. trend_micro_apex_one
         trend_micro__inc. trend_micro_apex_one_as_a_service
         trendmicro apex_one
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Trend Micro heeft kwetsbaarheden verholpen in Apex One

  Een lokale kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een
  Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken, of om zich verhoogde rechten
  toe te kennen en mogelijk willekeurige code uit te voeren op het
  lokale systeem.

Mogelijke oplossingen
  Trend Micro heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Apex One. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie.

  Referenties:
   Reference - cveprojectv5; nvd
   https://success.trendmicro.com/dcx/s/solution/000298063

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmaDooFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPK7PQv8CBrWkLKNd1sJWBrYj1B1fVmgbfM0ADOowEUkBz2kCBL7kEyQgjYQwlu6
HSmapdJkqDFMfk9DSpp/+ZqOr99FNfktgJq0ZSBS6SxLFTJghNJOoTTvu8BTU8xD
HKn6OoqQxT6I3Oe0I5hp8ZpiEB1sPxLuvJMZsGRFHKFlmzv4TfMV9x+0qZzxHY1I
jcMK6umAutolyiFXLypCSlfL2QtEXkiahozS1KRzFHdOEr5//bZTbNH9z4K4yMkP
pALrqxarX8YnQk+dns7aGG4vSz3G+ELf4xBTF/H/foJUXeFxxcW3PvB1s/t3zx8y
DNKjULFAGmCY0aTXUm4tKfYqNirDiZbHxdQIvhTVkRmmpRsabBI0kp+qZyJnMwsb
AN0tx2AhsAOghy3Y+VncHtk/ut6aUuFB3+Isl+lzo5Nkzub0oJYxylQFMvQzAtrO
s/GC53PaaIvCl/bjApzix3wIPJtEQxpKK6rPphlslFjYhlgPyd7K8BFjZZC/Lvx3
dYsv7Jo8
=zSKK
-----END PGP SIGNATURE-----