-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Siemens producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0246
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2021-47178, CVE-2022-1015, CVE-2022-2097,
         CVE-2022-3435, CVE-2022-3545, CVE-2022-3623,
         CVE-2022-3643, CVE-2022-4304, CVE-2022-4450,
         CVE-2022-36323, CVE-2022-39189, CVE-2022-40225,
         CVE-2022-40303, CVE-2022-40304, CVE-2022-41742,
         CVE-2022-42328, CVE-2022-42329, CVE-2022-44792,
         CVE-2022-44793, CVE-2022-45886, CVE-2022-45887,
         CVE-2022-45919, CVE-2022-46144, CVE-2023-0160,
         CVE-2023-0215, CVE-2023-0286, CVE-2023-0464,
         CVE-2023-0465, CVE-2023-0466, CVE-2023-1017,
         CVE-2023-2124, CVE-2023-2269, CVE-2023-3446,
         CVE-2023-3817, CVE-2023-5678, CVE-2023-21255,
         CVE-2023-21808, CVE-2023-24895, CVE-2023-24897,
         CVE-2023-24936, CVE-2023-26552, CVE-2023-26553,
         CVE-2023-26554, CVE-2023-27321, CVE-2023-28260,
         CVE-2023-28319, CVE-2023-28484, CVE-2023-29331,
         CVE-2023-29469, CVE-2023-32032, CVE-2023-33126,
         CVE-2023-33127, CVE-2023-33128, CVE-2023-33135,
         CVE-2023-33170, CVE-2023-35390, CVE-2023-35391,
         CVE-2023-35788, CVE-2023-35823, CVE-2023-35824,
         CVE-2023-35828, CVE-2023-35829, CVE-2023-36038,
         CVE-2023-36049, CVE-2023-36435, CVE-2023-36558,
         CVE-2023-36792, CVE-2023-36793, CVE-2023-36794,
         CVE-2023-36796, CVE-2023-36799, CVE-2023-38171,
         CVE-2023-38178, CVE-2023-38180, CVE-2023-38380,
         CVE-2023-38533, CVE-2023-39615, CVE-2023-41910,
         CVE-2023-44317, CVE-2023-44318, CVE-2023-44319,
         CVE-2023-44373, CVE-2023-44374, CVE-2023-44487,
         CVE-2023-49691, CVE-2023-50763, CVE-2023-52474,
         CVE-2024-0775, CVE-2024-31484, CVE-2024-33500,
         CVE-2024-35206, CVE-2024-35207, CVE-2024-35208,
         CVE-2024-35209, CVE-2024-35210, CVE-2024-35211,
         CVE-2024-35212, CVE-2024-35292, CVE-2024-35303,
         CVE-2024-36266
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (CSRF)
         Acceptance of Extraneous Untrusted Data With Trusted
         Data
         Stack-based Buffer Overflow
         Integer Overflow or Wraparound
         Incorrect Type Conversion or Cast
         Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions
         Improper Neutralization of Special Elements used in a
         Command ('Command Injection')
         Double Free
         Concurrent Execution using Shared Resource with
         Improper Synchronization ('Race Condition')
         Integer Underflow (Wrap or Wraparound)
         Insufficiently Protected Credentials
         Sensitive Cookie in HTTPS Session Without 'Secure'
         Attribute
         Missing Encryption of Sensitive Data
         Use of Hard-coded Cryptographic Key
         Exposed Dangerous Method or Function
         Loop with Unreachable Exit Condition ('Infinite Loop')
         Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized
         Actor
         Use of Insufficiently Random Values
         Inadequate Encryption Strength
         Insufficient Granularity of Access Control
         Improper Authentication
         Cleartext Transmission of Sensitive Information
         Out-of-bounds Write
         Excessive Iteration
         Write-what-where Condition
         Uncontrolled Resource Consumption
         Unsynchronized Access to Shared Data in a
         Multithreaded Context
         Improper Control of a Resource Through its Lifetime
         Use of Weak Hash
         Improper Control of Generation of Code ('Code
         Injection')
         Improper Locking
         Heap-based Buffer Overflow
         Inefficient Regular Expression Complexity
         Improper Restriction of Operations within the Bounds
         of a Memory Buffer
         Missing Cryptographic Step
         Improper Resource Shutdown or Release
         Improper Certificate Validation
         Creation of Temporary File in Directory with Insecure
         Permissions
         Improper Input Validation
         Use After Free
         Improper Neutralization of Special Elements used in an
         OS Command ('OS Command Injection')
         Deadlock
         Improper Neutralization of Special Elements in Output
         Used by a Downstream Component ('Injection')
         Insufficient Session Expiration
         Improper Privilege Management
         NULL Pointer Dereference
         Improper Null Termination
         Missing Release of Memory after Effective Lifetime
         Incorrect Conversion between Numeric Types
         Out-of-bounds Read
Uitgiftedatum  : 20240611
Toepassing   : siemens mendix
         siemens scalance_w700
         siemens scalance_xm-400
         siemens scalance_xr-500
         siemens sicam_ak_3
         siemens sicam_bc
         siemens sicam_tm
         siemens simatic
         siemens sinec-nms
         siemens siplus_tim_1531_irc
         siemens sitop_ups1600
         siemens tecnomatix_plant_simulation
         siemens tia_administrator
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten, zoals
  SCALANCE, SICAM, Tecnomatix, SITOP en PowerSys.

  De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat
  aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn
  schade:
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Manipulatie van gegevens
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  - (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  - (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  - Toegang tot systeemgegevens
  - Verhoogde gebruikersrechten
  De kwaadwillende heeft hiervoor toegang nodig tot de
  productieomgeving. Het is goed gebruik een dergelijke omgeving niet
  publiek toegankelijk te hebben.

Mogelijke oplossingen
  Siemens heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor de kwetsbaarheden waar nog geen updates voor zijn,
  heeft Siemens mitigerende maatregelen gepubliceerd om de risico's
  zoveel als mogelijk te beperken. Zie de bijgevoegde referenties voor
  meer informatie.

  Referenties:
   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-024584.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-196737.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-238730.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-319319.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-337522.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-341067.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-481506.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-540640.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-620338.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-625862.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-690517.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-879734.pdf

   Reference - ncscclear; siemens
   https://cert-portal.siemens.com/productcert/pdf/ssa-900277.pdf

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmaFE7FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPKSDgv9HEeHeQb0pWmQTllk/Sirx7+CnfYdMsSh1bBEmRGce2tJKpc8sPx7WTvo
wHrXGx9IqhzFrBDigctolPXhZ5evqmAgjehpX7I2o/XrWbfHFY3yMSZxamPJifWu
vzk6pp0txF9hFXP5npQRe0jStE1Woc5q8JeHmFhywd67tjNl0m/jzrxUgbmNeT8U
WL8r43Ig400wACFCbxhuNKM8aZJQRFdvPfwp2UJXZ2zR5mG2+0lwAJ413goUyehB
Bhihzpb48J9LMZ6fJwlua3cYZZUWu6mEym4LAmpRcNhcUBMXeKCmfo4svrlqoGJ6
hh8t6GrK+y0azJZHhDTiGrs9bRSq1mkUgSnhDbRbOVJHAyl2L2slClBqdnRCTDRO
tz96IaluO56cmw0qm0Ot3mqzd8KNqwrFLIXhM3i9iGDEZA5tnZoPRDcf084eHcID
ldd6ifmoQ44p8bs9tRPhVx7t1fiVSgp3ezTXc/d58eaxtf6VvY8klL4XjZT9/+ue
4NpW/32F
=hhxU
-----END PGP SIGNATURE-----