-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in SAP producten
Advisory ID   : NCSC-2024-0247
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-28164, CVE-2024-33001, CVE-2024-34683,
         CVE-2024-34684, CVE-2024-34686, CVE-2024-34688,
         CVE-2024-34690, CVE-2024-34691, CVE-2024-37176,
         CVE-2024-37177
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Neutralization of Input During Web Page
         Generation ('Cross-site Scripting')
         Uncontrolled Resource Consumption
         Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized
         Actor
         Missing Authorization
         Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
Uitgiftedatum  : 20240611
Toepassing   : sap bw4hana_transformation_and_data_transfer_process
         sap crm_webclient_ui
         sap document_builder
         sap financial_consolidation
         sap netweaver_application_server_abap
         sap netweaver_as_java
         sap student_life_cycle_management
         sap_se
         sap_businessobjects_business_intelligence_platform
         sap_se
         sap_bw_4hana_transformation_and_data_transfer_process
         sap_se sap_crm_webclient_ui
         sap_se sap_document_builder
         sap_se sap_financial_consolidation
         sap_se sap_netweaver_and_abap_platform
         sap_se sap_netweaver_as_java
         sap_se sap_s_4hana__manage_incoming_payment_files_
         sap_se sap_student_life_cycle_management
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  SAP heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse SAP producten, zoals
  Business Objects, HANA, CRM en NetWeaver.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Omzeilen van authenticatie
  - Cross-Site-Scripting (XSS)
  - Manipulatie van gegevens
  - Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in de
  kwetsbare producten. Zie bijgevoegde referenties voor meer
  informatie.

  Referenties:
   Source - sap
   https://support.sap.com/en/my-support/knowledge-base/security-
   notes-news/june-2024.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmaET4FiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPIPWAv+KKEA7quiKHSvjrN7r1FLacZu5UyAP/+H5olAZEtN0lOEAnwGWqL4I4sg
0SVxbntYrZ553TH4LlYnQlthyvIdZWqEH4Yiblmydi2VD2DJrVyuAOqZye10c6D7
Ueqdm/ZaWQqkWfa2MsteWbGemSV+BinhVvCeWziv3Lq8bda/ccrPVTA9FRhx/RcC
D5pVlIN7Me2+0NuZiVW7JccGR6kaxJoVRQyC2kkQHqVBxxvCF48dzIkfkaOgo/lc
OMEov8i6VylcRqMZHOumSOTEqAbK4XVVAXVRB/2erN88NPNXtlh4nOKe2Sx7lp2H
lThV1jmCYXF7wMTNndFU1HKqxuixozqGkhLn8nL4cn07dVjPHWXNg/Y1nf8rW0rq
NuphqrPn4ilsKGegIA1ReuMNi2htuZPVUgDEREf+v576tL0tDimQbaN9VksqwnZB
35eO6GCcd05cCi52KkEQx5gv2MuW7vNNiLUhouVjrimNhpsvYyLMb+elcWdXlRPE
qPIwDok3
=PsHp
-----END PGP SIGNATURE-----