-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : [EMBARGO: Microsoft] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2024-0248
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2023-50868, CVE-2024-30062, CVE-2024-30063,
         CVE-2024-30064, CVE-2024-30065, CVE-2024-30066,
         CVE-2024-30067, CVE-2024-30068, CVE-2024-30069,
         CVE-2024-30070, CVE-2024-30072, CVE-2024-30076,
         CVE-2024-30077, CVE-2024-30078, CVE-2024-30080,
         CVE-2024-30082, CVE-2024-30083, CVE-2024-30084,
         CVE-2024-30085, CVE-2024-30086, CVE-2024-30087,
         CVE-2024-30088, CVE-2024-30089, CVE-2024-30090,
         CVE-2024-30091, CVE-2024-30093, CVE-2024-30094,
         CVE-2024-30095, CVE-2024-30096, CVE-2024-30097,
         CVE-2024-30099, CVE-2024-35250, CVE-2024-35265
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Heap-based Buffer Overflow
         Buffer Over-read
         Improper Input Validation
         Untrusted Pointer Dereference
         Double Free
         Time-of-check Time-of-use (TOCTOU) Race Condition
         Out-of-bounds Read
         Uncontrolled Resource Consumption
         Integer Overflow or Wraparound
         Improper Restriction of Names for Files and Other
         Resources
         Improper Link Resolution Before File Access ('Link
         Following')
         Stack-based Buffer Overflow
         Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized
         Actor
         Integer Underflow (Wrap or Wraparound)
         Use After Free
Uitgiftedatum  : 20240611
Toepassing   : microsoft windows_10_version_1507
         microsoft windows_10_version_1607
         microsoft windows_10_version_1809
         microsoft windows_10_version_21h2
         microsoft windows_10_version_22h2
         microsoft windows_11_version_21h2
         microsoft windows_11_version_22h2
         microsoft windows_11_version_22h3
         microsoft windows_11_version_23h2
         microsoft windows_server_2008__service_pack_2
         microsoft windows_server_2008_r2_service_pack_1
         microsoft windows_server_2008_r2_service_pack_1__serve
         r_core_installation_
         microsoft windows_server_2008_service_pack_2
         microsoft windows_server_2008_service_pack_2__server_c
         ore_installation_
         microsoft windows_server_2012
         microsoft
         windows_server_2012__server_core_installation_
         microsoft windows_server_2012_r2
         microsoft
         windows_server_2012_r2__server_core_installation_
         microsoft windows_server_2016
         microsoft
         windows_server_2016__server_core_installation_
         microsoft windows_server_2019
         microsoft
         windows_server_2019__server_core_installation_
         microsoft windows_server_2022__23h2_edition__server_co
         re_installation_
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit
  te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorie├źn schade:
  - Denial-of-Service (DoS)
  - Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  - (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  - (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  - SQL Injection
  - Toegang tot systeemgegevens
  - Verhoogde gebruikersrechten
  De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2024-30080 toegewezen
  gekregen en bevindt zich in de MSMQ Message Queueing. Een
  kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om willekeurige code
  uit te voeren met verhoogde rechten. Hiervoor dient de MSMQ wel
  geactiveerd te zijn. Dit is geen standaard optie. Bij correct gebruik
  is een actieve MSMQ niet vanaf publieke netwerken te bereiken, maar
  allen vanaf het lokale netwerk. Grootschalig misbruik is daarmee niet
  waarschijnlijk.
  ```
  Windows Kernel-Mode Drivers:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-35250 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2024-30084 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Routing and Remote Access Service (RRAS):
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30094 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2024-30095 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Microsoft Windows Speech:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30097 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Standards-Based Storage Management Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30083 | 7.50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows DHCP Server:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30070 | 7.50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30064 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2024-30068 | 8.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Microsoft Streaming Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30089 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2024-30090 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Remote Access Connection Manager:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30069 | 4.70 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Win32K - GRFX:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30082 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2024-30087 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2024-30091 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Microsoft Windows:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2023-50868 | 7.50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Server Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30080 | 9.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2024-30062 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Wi-Fi Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30078 | 8.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Event Logging Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30072 | 7.80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Container Manager Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30076 | 6.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Cloud Files Mini Filter Driver:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30085 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Microsoft WDAC OLE DB provider for SQL:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30077 | 8.00 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Cryptographic Services:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30096 | 5.50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows NT OS Kernel:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30088 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2024-30099 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Winlogon:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30066 | 5.50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2024-30067 | 5.50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Win32 Kernel Subsystem:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30086 | 7.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Perception Service:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-35265 | 7.00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Themes:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30065 | 5.50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Storage:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30093 | 7.30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Windows Distributed File System (DFS):
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-30063 | 6.70 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  ```

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  Referenties:


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmaJJDFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPK5LwwAi64NRg0ART/74YIQTmxzCOkR+7/8NOaVSrERAekVpWCIRLVMJA3VcAHT
3wr6kI5KdHmtxhf597FyU9w3Y5c3gtLpJd5n1qeVcoueXp/sUvmf/+jItGHtdIry
XweGHa+k1QrzyB0StyIMMU+BsPrjO0dlmVGqEhVqSWwJ0mGX4qMXz40MIHibjViV
mJmu+8y4I+LMV6I0MK0NcC4UM1m8Boy3w6w2A2uv/g+FoFzarrQY2LdWyO4g3kRh
QKYGxYYVdOEMMC7Vvu2VjXh+0TaxLDUEqGqDVrlDJW00CXNEYDRNeP2Z5B8VxuZn
ulVyI4Rsnfhr4pu230GCWdl4I+z+8t/bnPZQK4y6gNBawRUQY0lwzRgzi4TQYCMV
ibk7YDE15x69J8kPjtsO8wXRMuVBYt8Fr1FBmLqU4M82UQ5jEUT0T49A0X7352t0
Sj3dNkWRfKMC6TKKyOyLqV/44jNfRfSBu6MM1sVWlJ/vFMFe4B2UlcCi9tGctvAr
TLIjsi+u
=NapZ
-----END PGP SIGNATURE-----