-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure
Advisory ID   : NCSC-2024-0249
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-35252, CVE-2024-35253, CVE-2024-35254,
         CVE-2024-35255, CVE-2024-37325
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Improper Link Resolution Before File Access ('Link
         Following')
         Use of Unmaintained Third Party Components
         Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized
         Actor
         Concurrent Execution using Shared Resource with
         Improper Synchronization ('Race Condition')
Uitgiftedatum  : 20240611
Toepassing   : microsoft azure_data_science_virtual_machines
         microsoft azure_file_sync
         microsoft azure_identity_library
         microsoft azure_identity_library_for_.net
         microsoft azure_identity_library_for_c__
         microsoft azure_identity_library_for_java
         microsoft azure_identity_library_for_javascript
         microsoft azure_identity_library_for_python
         microsoft azure_monitor
         microsoft azure_storage
         microsoft microsoft_authentication_library
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Azure producten.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-
  Service te veroorzaken, of om zich verhoogde rechten toe te kennen en
  mogelijk handelingen uit te voeren met beheerdersrechten.
  De ernstigste kwetsbaarheid heeft kenmerk CVE-2024-37325 toegewezen
  gekregen. Deze kwetsbaarheid bevindt zich in de Data Science Virtual
  Machines met versies kleiner dan 24.05.24 welke draaien op
  Linux/Ubuntu. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de
  gebruikersgegevens van deze VM's achterhalen en inloggen als het
  slachtoffer.
  ```
  Azure Storage Library:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-35252 | 7.50 | Denial-of-Service          |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Azure Monitor:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-35254 | 7.10 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Azure File Sync:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-35253 | 4.40 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Azure Data Science Virtual Machines:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-37325 | 9.80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  Azure SDK:
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID     | CVSS | Impact               |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2024-35255 | 5.50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |----------------|------|-------------------------------------|
  ```

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  Referenties:


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmaJRDFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPJQigv9GiC6WRvpJ+55OGoNIKzxPnOHnubESOrCYtirtiDQxps2VhEDaet1IcLP
uqLJgDk0xcWhxQgPZ156TmHjfRuTemEA4mcbuOBZXrjujJtt1JEKm3a5lCwM3tTv
VoSvxmmZwtZLTMwVlhJvySKf2gqEujHF/ob/VQOjM8cPy6C+/vHOX1mdLIR9L9h3
jiDXwTbBigEfKKMpR8dNETajpMjxMdmqOzJ/QVeM/TLPF54y1LxT4bIdHqvKS+Hn
x08f4RNJYttf8dSz0Q9gpZTdj4e22L3iHMsopILiwTahdYz3R6XETGmUnt+GJEqp
6LAYqJ8jjP52fvxWFPP2jRY7elgLG4Fk4wVqoac951mO5dxszxfFowPzZVZQFzXi
I/VrPWps+j+kn/fdLamBEUAE7kN7cWJ/PViN6O9dXPq11Ibh/FpygXVUIp0SjV8d
wo+DErRnTq6RuR3gKL3/L31Bium8My2JHCIFIf3ikXIg6tg3LtLsgQACFo0nHtPV
9WXYkxQx
=YRD0
-----END PGP SIGNATURE-----