-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512


  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Visual Studio
Advisory ID   : NCSC-2024-0250
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2024-29060, CVE-2024-29187, CVE-2024-30052
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: https://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Protection Mechanism Failure
         Incorrect Permission Assignment for Critical Resource
         Improper Access Control
Uitgiftedatum  : 20240611
Toepassing   : microsoft microsoft_visual_studio_2017_version_15.9__i
         ncludes_15.0_-_15.8_
         microsoft microsoft_visual_studio_2019_version_16.11__
         includes_16.0_-_16.10_
         microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.10
         microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.4
         microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.6
         microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.8
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Visual Studio.

  Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zich verhoogde
  rechten toe te kennen, en mogelijk willekeurige code uit te voeren
  met rechten van het slachtoffer.
  Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer
  misleiden malafide code te downloaden en uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:
  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  Referenties:


Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

wsDzBAEBCgAdBQJmaJTjFiEEbfBszMuom42mJgp8sECQZ3v2JPIACgkQsECQZ3v2
JPKYQQv+KfzmRgYIYRtoD6yNsWVztn+YjFnX7Yob/AV597B42Cc8vlNeiBtsf3Di
/y929tzonIGdhVmaZpq25D7KWChIwYe+7dYoGZ6SGjKwZu98XGbFu4WVVJJm4Q6L
9ILF/qST8LVgRA86e+urL9Wd9G9MflDRyO5ENaiFJBbHf/WDhEMb+a1tftV+wdkP
LV5b0wV6aZJtZzMxEPOSY6Nyi0ga9Ccuah6a6DeXF9LCpH76W5Z8KZIXTWsMlxJz
BOlgBSJVjzZ9dguaI7cGVbxWAibQgs4dweAb7J1ozxXJtvbAPsL9cK9+l2IPiFJG
pzqfQiiSF5Vn1MevgXXUH+jqYaYHe5J8H3ztAl5AkorZnYphqE6cURTC8+F7xQ31
mCOE9ZKrOh5e5giBzDLLIZx1qd2Z9Wmynphl+IL+EC+Fy5MEd2rXEt5K2LRBhKLk
KleZZMOrTn55wrp/JY6wqIRzYCaHdYD7jasg0vSAcxC9xLMJnMk1XFT3ZGuJ758G
3ckXx0C9
=cBtW
-----END PGP SIGNATURE-----