Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0251  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0251 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Incomplete List of Disallowed Inputs
  • Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following')
  • Untrusted Search Path
  • Use After Free
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Office producten. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, en daarmee mogelijk toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de context van het slachtoffer. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen. ``` Microsoft Office Word:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-301027.30Uitvoeren van willekeurige code
Microsoft Office:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-301017.50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-301047.80Uitvoeren van willekeurige code
Microsoft Office SharePoint:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-301007.80Uitvoeren van willekeurige code
Microsoft Office Outlook:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-301038.80Uitvoeren van willekeurige code
```

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft 365_apps_for_enterprise
microsoft microsoft_365_apps_for_enterprise
microsoft microsoft_office_2016
microsoft microsoft_office_2019
microsoft microsoft_office_ltsc_2021
microsoft microsoft_outlook_2016
microsoft microsoft_sharepoint_enterprise_server_2016
microsoft microsoft_sharepoint_server_2019
microsoft microsoft_sharepoint_server_subscription_edition microsoft office microsoft outlook microsoft sharepoint_server

16.0.1 - 16.0.0 - 19.0.0 - 16.0.1 - 16.0.0.0 - 16.0.0 - 16.0.0 - 16.0.0 - 2016 - 2016 - 2019 - 2019 - 2021 - 2021 - 2016 - 2016 - 2016 - 2019

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-30100, CVE-2024-30101, CVE-2024-30102, CVE-2024-30103, CVE-2024-30104

  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0251  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0251 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.