Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Dynamics

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0252  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0252 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Weak Authentication
  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Deserialization of Untrusted Data
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Dynamics en Dynamics Business Central. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zich verhoogde rechten toe te kennen, willekeurige code uit te voeren met mogelijk verhoogde rechten en toegang te krijgen tot gevoelige gegevens in de applicatie. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende over voorafgaande authenticatie beschikken, of meerdere kwetsbaarheden in keten misbruiken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft dynamics_365
microsoft dynamics_365_business_central
microsoft dynamics_365_business_central_2024
microsoft microsoft_dynamics_365__on-premises__version_9.1 microsoft microsoft_dynamics_365_business_central_2023_release_wave_1 microsoft microsoft_dynamics_365_business_central_2023_release_wave_2 microsoft microsoft_dynamics_365_business_central_2024_release_wave_1

rw1 - 2023 - 2023 - 9.1 - 9.0 - 22.0.0 - 23.0.0 - 24.0

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-35248, CVE-2024-35249, CVE-2024-35263

  Versie 1.00 11-06-2024 NCSC-2024-0252  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0252 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.