Kwetsbaarheden verholpen in Adobe FrameMaker Publishing Server

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 13-06-2024 NCSC-2024-0254  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
13-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0254 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Improper Authentication
Omschrijving

Omschrijving

Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in FrameMaker Publishing Server. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om authenticatie te omzeilen en zo mogelijk het systeem over te nemen. Met name systemen die zonder aanvullende maatregelen bereikbaar zijn vanaf publieke netwerken lopen een verhoogd risico.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

adobe adobe_framemaker_publishing_server
adobe framemaker_publishing_server

2020 - 2022

Oplossingen

Oplossingen

Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-30299, CVE-2024-30300

  Versie 1.00 13-06-2024 NCSC-2024-0254  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
13-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0254 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.