Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Commerce

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 01-07-2024 NCSC-2024-0255  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
01-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0255 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Authorization
  • Incorrect Authorization
  • Improper Input Validation
  • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
  • Server-Side Request Forgery (SSRF)
  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
  • Improper Access Control
  • Improper Authentication
  • Improper Restriction of XML External Entity Reference
Omschrijving

Omschrijving

Adobe heeft kwetsbaarheden verholpen in Commerce en Magento. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen en willekeurige code uit te voeren, mogelijk met administrator-rechten. Voor de kwestbaarheid met kenmerk CVE-2024-34102 is Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

adobe adobe_commerce
adobe adobe_commerce_webhooks_plugin
adobe magento_open_source

Oplossingen

Oplossingen

Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Adobe Commerce. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-34102, CVE-2024-34103, CVE-2024-34104, CVE-2024-34105, CVE-2024-34106, CVE-2024-34107, CVE-2024-34108, CVE-2024-34109, CVE-2024-34110, CVE-2024-34111

  Versie 1.01 01-07-2024 NCSC-2024-0255  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
01-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0255 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Onderzoekers hebben Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2024-34102 aan te tonen.

  Versie 1.00 13-06-2024 NCSC-2024-0255  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
13-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0255 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.