Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Experience Manager

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-06-2024 NCSC-2024-0259  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0259 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Input Validation
  • Improper Access Control
  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
Omschrijving

Omschrijving

Adobe heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Experience Manager. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om beveiligingsmaatregelen te omzeilen en op diverse manieren een Cross-Site-Scripting-aanval uit te voeren. Een dergelijke aanval leidt vaak tot uitvoer van willekeurige code in de browser van het slachtoffer, of toegang tot gevoelige gegevens in de context van de browser van het slachtoffer.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

adobe 6.5.19.0_and_earlier_versions
adobe 6.5.20_and_earlier_versions
adobe adobe_experience_manager
adobe adobe_experience_manager__aem_
adobe experience_manager

  1. - 6.5.20 - 6.5.0 - 6.5.1 - 6.5.10 - 6.5.11 - 6.5.12 - 6.5.13 - 6.5.14 - 6.5.15 - 6.5.16 - 6.5.17 - 6.5.18 - 6.5.19 - 6.5.2 - 6.5.20 - 6.5.3 - 6.5.4 - 6.5.5 - 6.5.6 - 6.5.7
Oplossingen

Oplossingen

Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-20769, CVE-2024-20784, CVE-2024-26029, CVE-2024-26036, CVE-2024-26037, CVE-2024-26039, CVE-2024-26049, CVE-2024-26053, CVE-2024-26054, CVE-2024-26055, CVE-2024-26057, CVE-2024-26058, CVE-2024-26060, CVE-2024-26066, CVE-2024-26068, CVE-2024-26070, CVE-2024-26071, CVE-2024-26072, CVE-2024-26074, CVE-2024-26075, CVE-2024-26077, CVE-2024-26078, CVE-2024-26081, CVE-2024-26082, CVE-2024-26083, CVE-2024-26085, CVE-2024-26086, CVE-2024-26088, CVE-2024-26089, CVE-2024-26090, CVE-2024-26091, CVE-2024-26092, CVE-2024-26093, CVE-2024-26095, CVE-2024-26110, CVE-2024-26111, CVE-2024-26113, CVE-2024-26114, CVE-2024-26115, CVE-2024-26116, CVE-2024-26117, CVE-2024-26121, CVE-2024-26123, CVE-2024-26126, CVE-2024-26127, CVE-2024-34119, CVE-2024-34120, CVE-2024-36141, CVE-2024-36142, CVE-2024-36143, CVE-2024-36144, CVE-2024-36146, CVE-2024-36147, CVE-2024-36148, CVE-2024-36149, CVE-2024-36150, CVE-2024-36151, CVE-2024-36152, CVE-2024-36153, CVE-2024-36154, CVE-2024-36155, CVE-2024-36156, CVE-2024-36157, CVE-2024-36158, CVE-2024-36159, CVE-2024-36160, CVE-2024-36161, CVE-2024-36162, CVE-2024-36163, CVE-2024-36164, CVE-2024-36165, CVE-2024-36166, CVE-2024-36167, CVE-2024-36168, CVE-2024-36169, CVE-2024-36170, CVE-2024-36171, CVE-2024-36172, CVE-2024-36173, CVE-2024-36174, CVE-2024-36175, CVE-2024-36176, CVE-2024-36177, CVE-2024-36178, CVE-2024-36179, CVE-2024-36180, CVE-2024-36181, CVE-2024-36182, CVE-2024-36183, CVE-2024-36184, CVE-2024-36185, CVE-2024-36186, CVE-2024-36187, CVE-2024-36188, CVE-2024-36189, CVE-2024-36190, CVE-2024-36191, CVE-2024-36192, CVE-2024-36193, CVE-2024-36194, CVE-2024-36195, CVE-2024-36196, CVE-2024-36197, CVE-2024-36198, CVE-2024-36199, CVE-2024-36200, CVE-2024-36201, CVE-2024-36202, CVE-2024-36203, CVE-2024-36204, CVE-2024-36205, CVE-2024-36206, CVE-2024-36207, CVE-2024-36208, CVE-2024-36209, CVE-2024-36210, CVE-2024-36211, CVE-2024-36212, CVE-2024-36213, CVE-2024-36214, CVE-2024-36215, CVE-2024-36216, CVE-2024-36217, CVE-2024-36218, CVE-2024-36219, CVE-2024-36220, CVE-2024-36221, CVE-2024-36222, CVE-2024-36223, CVE-2024-36224, CVE-2024-36225, CVE-2024-36226, CVE-2024-36227, CVE-2024-36228, CVE-2024-36229, CVE-2024-36230, CVE-2024-36231, CVE-2024-36232, CVE-2024-36233, CVE-2024-36234, CVE-2024-36235, CVE-2024-36236, CVE-2024-36238, CVE-2024-36239

  Versie 1.00 14-06-2024 NCSC-2024-0259  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0259 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.