Kwetsbaarheden verholpen in Nvidia GPU Drivers

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-06-2024 NCSC-2024-0260  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0260 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
  • Improper Control of Interaction Frequency
  • NULL Pointer Dereference
  • Incorrect Privilege Assignment
  • Out-of-bounds Write
  • Untrusted Pointer Dereference
  • Improper Check or Handling of Exceptional Conditions
  • Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow')
  • Execution with Unnecessary Privileges
  • Improper Initialization
Omschrijving

Omschrijving

Nvidia heeft kwetsbaarheden verholpen in GPU drivers voor Windows en Linux. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om zich verhoogde rechten toe te kennen en code uit te voeren met verhoogde rechten, of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

nvidia cloud_gaming
nvidia cloud_gaming_april_2024_release
nvidia driver
nvidia gpu_display_driver
nvidia gpu_display_driver__vgpu_software__and_cloud_gaming nvidia vgpu nvidia vgpu_software nvidia vgpu_software_and_cloud_gaming nvidia virtual_gpu

13.0 - 13.1 - 13.10 - 13.2 - 13.3 - 13.4 - 13.5 - 13.6 - 13.7 - 13.8 - 13.9 - 16.0 - 16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - 16.5 - 17.0 - 17.1 - 470.239.01 - 535.161.05 - 550.54.16 - all_versions_up_to_and_including_17.1__16.5__13.10__and_the_april_2024_release - 13.0 - 13.1 - 13.10 - 13.2 - 13.3 - 13.4 - 13.5 - 13.6 - 13.7 - 13.8 - 13.9 - 16.0 - 16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - 16.5 - 17.0 - 17.1 - all_versions_up_to_and_including_17.1__16.5__13.10__and_the_april_2024_release - 13.0 - 13.1 - 13.10 - 13.2 - 13.3 - 13.4 - 13.5 - 13.6 - 13.7 - 13.8 - 13.9 - 16.0 - 16.1 - 16.2 - 16.3 - 16.4 - 16.5 - 17.0 - 17.1 - 13.10 - 16.5 - 17.1 - 10.0 - 10.1 - 10.2 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 12.0 - 12.4 - 13.1 - 13.3 - 14.0 - 14.1

Oplossingen

Oplossingen

Nvidia heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-0084, CVE-2024-0085, CVE-2024-0086, CVE-2024-0089, CVE-2024-0090, CVE-2024-0091, CVE-2024-0092, CVE-2024-0093, CVE-2024-0094, CVE-2024-0099

  Versie 1.00 14-06-2024 NCSC-2024-0260  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0260 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.