Kwetsbaarheid verholpen in Fortinet FortiOS

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 14-06-2024 NCSC-2024-0261  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0261 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection')
  • Use of Password Hash With Insufficient Computational Effort
  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
  • Stack-based Buffer Overflow
Omschrijving

Omschrijving

Fortinet heeft kwetsbaarheden verholpen in FortiOS.
Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om middels een Cross-Site-Scripting aanval, of middels SQL-Injection, willekeurige code uit te voeren op het kwetsbare systeem. Ook kan een kwaadwillende beveiligingsmaatregelen omzeilen en zo verkeer door laten gaan, welke aanvankelijk niet is toegestaan.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

fortios
fortipam
fortiswitchmanager

fortinet fortios
fortinet fortipam
fortinet fortiportal
fortinet fortiproxy
fortinet fortiswitchmanager

6.0.0 - 6.0.1 - 6.0.10 - 6.0.11 - 6.0.12 - 6.0.13 - 6.0.14 - 6.0.15 - 6.0.16 - 6.0.17 - 6.0.18 - 6.0.2 - 6.0.3 - 6.0.4 - 6.0.5 - 6.0.6 - 6.0.7 - 6.0.8 - 6.0.9 - 6.2.0 - 6.2.1 - 6.2.10 - 6.2.11 - 6.2.12 - 6.2.13 - 6.2.14 - 6.2.15 - 6.2.16 - 6.2.2 - 6.2.3 - 6.2.4 - 6.2.5 - 6.2.6 - 6.2.7 - 6.2.8 - 6.2.9 - 6.4.0 - 6.4.1 - 6.4.10 - 6.4.11 - 6.4.12 - 6.4.13 - 6.4.14 - 6.4.15 - 6.4.2 - 6.4.3 - 6.4.4 - 6.4.5 - 6.4.6 - 6.4.7 - 6.4.8 - 6.4.9 - 7.0.0 - 7.0.1 - 7.0.10 - 7.0.11 - 7.0.12 - 7.0.13 - 7.0.14 - 7.0.15 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.0.4 - 7.0.5 - 7.0.6 - 7.0.7 - 7.0.8 - 7.0.9 - 7.2.0 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.2.4 - 7.2.5 - 7.2.6 - 7.2.7 - 7.2.8 - 7.4.0 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 1.0.0 - 1.0.1 - 1.0.2 - 1.0.3 - 1.1.0 - 1.1.1 - 1.1.2 - 1.2.0 - 7.0 - 7.0.0 - 7.0.1 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.0.4 - 7.0.5 - 7.0.6 - 7.1 - 7.2 - 7.2.0 - 1.0.0 - 1.0.1 - 1.0.2 - 1.0.3 - 1.0.4 - 1.0.5 - 1.0.6 - 1.0.7 - 1.1.0 - 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.4 - 1.1.5 - 1.1.6 - 1.2.0 - 1.2.1 - 1.2.10 - 1.2.11 - 1.2.12 - 1.2.13 - 1.2.2 - 1.2.3 - 1.2.4 - 1.2.5 - 1.2.6 - 1.2.7 - 1.2.8 - 1.2.9 - 2.0.0 - 2.0.1 - 2.0.10 - 2.0.11 - 2.0.12 - 2.0.13 - 2.0.14 - 2.0.2 - 2.0.3 - 2.0.4 - 2.0.5 - 2.0.6 - 2.0.7 - 2.0.8 - 2.0.9 - 7.0.0 - 7.0.1 - 7.0.10 - 7.0.11 - 7.0.12 - 7.0.13 - 7.0.14 - 7.0.15 - 7.0.16 - 7.0.17 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.0.4 - 7.0.5 - 7.0.6 - 7.0.7 - 7.0.8 - 7.0.9 - 7.2.0 - 7.2.1 - 7.2.10 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.2.4 - 7.2.5 - 7.2.6 - 7.2.7 - 7.2.8 - 7.2.9 - 7.4.0 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.4.3 - 7.0.1 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.2.0 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3

Oplossingen

Oplossingen

Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2023-46720, CVE-2024-21754, CVE-2024-23110, CVE-2024-23111, CVE-2024-26010, CVE-2024-31495

  Versie 1.00 14-06-2024 NCSC-2024-0261  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
14-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0261 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.