Kwetsbaarheden verholpen in VMware vCenter

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 18-06-2024 NCSC-2024-0262  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
18-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0262 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Heap-based Buffer Overflow
  • Improper Authentication
Omschrijving

Omschrijving

VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in vCenter Server. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zich verhoogde rechten toe te kennen en willekeurige code uit te voeren op de server. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende wel toegang hebben tot de LAN infrastructuur.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

n_a vmware_cloud_foundation
n_a vmware_vcenter_server
vmware cloud_foundation
vmware vcenter_server

4.x - 5.x - 7.0 - 8.0

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie.

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-37079, CVE-2024-37080, CVE-2024-37081

  Versie 1.00 18-06-2024 NCSC-2024-0262  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
18-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0262 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.