Kwetsbaarheid verholpen in XWiki

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 25-06-2024 NCSC-2024-0265  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
25-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0265 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Incorrect Authorization
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van XWiki hebben een kwetsbaarheid verholpen in XWiki. De kwetsbaarheid bevindt zich in de wijze waarop documenten in artikelen worden geïmporteerd. De rechten van het document blijven staan op degene die het document importeert, waardoor iedereen met rechten op het originele document acties kan uitvoeren met rechten van de eigenaar van het artikel. Een kwaadwillende kan deze situatie misbruiken door mogelijk willekeurige code uit te voeren met rechten van de eigenaar van het artikel. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende wel rechten hebben om documenten te importeren.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

xwiki xwiki-platform
xwiki-platform xwiki-platform

14 - ___1.5-milestone-2____15.0-rc-1

Oplossingen

Oplossingen

Het team van XWiki heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in XWiki 15.0.rc-1. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-38369

  Versie 1.00 25-06-2024 NCSC-2024-0265  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
25-06-2024
medium
high
NCSC-2024-0265 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.