Kwetsbaarheid verholpen in GeoServer

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 05-07-2024 NCSC-2024-0274  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
05-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0274 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Neutralization of Directives in Dynamically Evaluated Code ('Eval Injection')
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van GeoServer hebben een kwetsbaarheid verholpen. Voor deze kwetsbaarheid is Proof-of-Concept-code (PoC) op internet verschenen. De kwetsbaarheid bevindt zich in de wijze waarop XPath expressies door de API worden verwerkt en stelt een kwaadwillende in staat om met speciaal geprepareerde XPath expressies een command-injection uit te voeren en zo code uit te voeren met rechten van de applicatie. Proof-of-Concept-Code is beschikbaar om de kwetsbaarheid aan te tonen. Systemen waarbij de API publiek toegankelijki is lopen hiermee verhoogd risico. De API in kwestie is normaal gesproken niet standaard bereikbaar vanaf publieke netwerken.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

geoserver geoserver

___2.24.0____2.24.4 - ___2.25.0____2.25.2 - __2.23.6 - 2.23.0 - 2.23.1 - 2.23.2 - 2.23.3 - 2.23.4 - 2.23.5 - 2.24.0 - 2.24.1 - 2.24.2 - 2.24.3 - 2.25.0 - 2.25.1

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van GeoServer hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in GeoServer 2.24.4, 2.25.2 en 2.23.6. Ook zijn mitigerende maatregelen gepubliceerd om de kwetsbaarheid te beperken indien uitrol van de updates (nog) niet mogelijk is. Indien het bestand gt-complex-x.y.jar (x.y. zijnde de versienummering, afhankelijk van de versie van de GeoServer-software) van de server wordt verwijderd is misbruik niet mogelijk. Dit kan echter gevolgen hebben voor de werking van de installatie. Maak hiervoor een separate risico-inschatting per systeem. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-36401

  Versie 1.01 05-07-2024 NCSC-2024-0274  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
05-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0274 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

Er is een Proof-of-Concept-code (PoC) gepubliceerd waarmee de kwetsbaarheid kan worden aangetoond.

  Versie 1.00 02-07-2024 NCSC-2024-0274  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
02-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0274 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.