Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Dynamics

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0280  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0280 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Authorization
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Dynamics. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om middels een Man-in-the-Middle-aanval toegang te krijgen tot de gegevens welke het slachtoffer opvraagt of bewerkt. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende voorafgaande authenticatie hebben en zich op de infrastructuur van het slachtoffer bevinden. Microsoft Dynamics:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-300617.30Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft microsoft_dynamics_365__on-premises__version_9.1

9.0

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft een update beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheid worden verholpen. We raden u aan om deze update te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de update en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-30061

  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0280  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0280 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.