Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows SQL Server

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0281  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0281 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Double Free
  • Integer Overflow or Wraparound
  • Stack-based Buffer Overflow
  • Heap-based Buffer Overflow
  • Use After Free
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Windows SQL Server. De kwetsbaarheden bevinden zich in de Native Client van SQL Server en stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren in de context van het slachtoffer en zo mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens in Database-omgevingen waar het slachtoffer toegang toe heeft. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden om contact te maken met een SQL server onder controle van de kwaadwillende. SQL Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-380888.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-380878.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213328.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213338.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213358.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213738.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213988.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-214148.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-214158.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-214288.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373188.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373328.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373318.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-352718.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-352728.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-207018.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213038.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213088.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213178.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-213318.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-214258.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373198.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373208.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373218.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373228.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373238.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373248.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-214498.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373268.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373278.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373288.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373298.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373308.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373348.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373338.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-373368.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-289288.80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-352568.80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft microsoft_ole_db_driver_18_for_sql_server
microsoft microsoft_ole_db_driver_19_for_sql_server
microsoft microsoft_sql_server_2016_service_pack_3__gdr_ microsoft microsoft_sql_server_2016_service_pack_3_azure_connect_feature_pack microsoft microsoft_sql_server_2017__cu_31_ microsoft microsoft_sql_server_2017__gdr_ microsoft microsoft_sql_server_2019__gdr_ microsoft microsoft_sql_server_2019_for_x64-based_systems__cu_27_ microsoft microsoft_sql_server_2022__gdr_ microsoft microsoft_sql_server_2022_for__cu_13_ microsoft sql_server

18.0.0 - 19.0.0 - 13.0.0 - 13.0.0 - 14.0.0 - 14.0.0 - 15.0.0 - 15.0.0 - 16.0.0 - 16.0.0 - 2016 - 2017 - 2019 - 2022

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-20701, CVE-2024-21303, CVE-2024-21308, CVE-2024-21317, CVE-2024-21331, CVE-2024-21332, CVE-2024-21333, CVE-2024-21335, CVE-2024-21373, CVE-2024-21398, CVE-2024-21414, CVE-2024-21415, CVE-2024-21425, CVE-2024-21428, CVE-2024-21449, CVE-2024-28928, CVE-2024-35256, CVE-2024-35271, CVE-2024-35272, CVE-2024-37318, CVE-2024-37319, CVE-2024-37320, CVE-2024-37321, CVE-2024-37322, CVE-2024-37323, CVE-2024-37324, CVE-2024-37326, CVE-2024-37327, CVE-2024-37328, CVE-2024-37329, CVE-2024-37330, CVE-2024-37331, CVE-2024-37332, CVE-2024-37333, CVE-2024-37334, CVE-2024-37336, CVE-2024-38087, CVE-2024-38088

  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0281  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0281 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.