Kwetsbaarheden verholpen in Siemens Producten

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0282  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0282 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

 • Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions
 • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
 • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
 • Exposure of Private Personal Information to an Unauthorized Actor
 • Creation of Temporary File With Insecure Permissions
 • Use of Hard-coded, Security-relevant Constants
 • Privilege Defined With Unsafe Actions
 • Use of Password Hash With Insufficient Computational Effort
 • Improper Restriction of Excessive Authentication Attempts
 • Inadequate Encryption Strength
 • Truncation of Security-relevant Information
 • Exposure of Sensitive System Information to an Unauthorized Control Sphere
 • Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer
 • Uncontrolled Resource Consumption
 • NULL Pointer Dereference
 • Access of Resource Using Incompatible Type ('Type Confusion')
 • Incorrect Authorization
 • Incorrect User Management
 • Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
 • Direct Request ('Forced Browsing')
 • Improper Enforcement of Message Integrity During Transmission in a Communication Channel
 • Client-Side Enforcement of Server-Side Security
 • Use of Weak Hash
 • Out-of-bounds Read
 • Incorrect Privilege Assignment
 • Stack-based Buffer Overflow
 • Allocation of Resources Without Limits or Throttling
 • Incorrect Permission Assignment for Critical Resource
 • Improperly Controlled Sequential Memory Allocation
 • Deserialization of Untrusted Data
 • Out-of-bounds Write
 • Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection')
Omschrijving

Omschrijving

Siemens heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse producten als Mendix, RUGGEDOM, SIMATIC, SINEMA, SIPROTEC en de Engineering Platforms voor diverse systemen. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens (Remote) code execution (Administrator/Root rechten) (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot systeemgegevens
Toegang tot gevoelige gegevens
Verhoogde gebruikersrechten

De kwaadwillende heeft hiervoor toegang nodig tot de productieomgeving. Het is goed gebruik een dergelijke omgeving niet publiek toegankelijk te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

siemens jt_open
siemens mendix_encryption
siemens plm_xml_sdk
siemens ps_iges_parasolid_translator_component
siemens ruggedcom
siemens ruggedcom_i800
siemens ruggedcom_i800nc

 1. - v10.0.0 - 0 - 0 - 0 - 4.3.0 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.3.4 - 4.3.5 - 4.3.6 - 4.3.7 - 4.3.8 - 4.3.9 - 0 - 4.3.0 - 4.3.0 - 4.3.1 - 4.3.2 - 4.3.3 - 4.3.4 - 4.3.5
Oplossingen

Oplossingen

Siemens heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor de kwetsbaarheden waar nog geen updates voor zijn, heeft Siemens mitigerende maatregelen gepubliceerd om de risico's zoveel als mogelijk te beperken. Zie de bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2022-32260, CVE-2023-7066, CVE-2023-27321, CVE-2023-32735, CVE-2023-32737, CVE-2023-46720, CVE-2023-48795, CVE-2023-52237, CVE-2023-52238, CVE-2023-52891, CVE-2024-3596, CVE-2024-21754, CVE-2024-23111, CVE-2024-26010, CVE-2024-30321, CVE-2024-32055, CVE-2024-32056, CVE-2024-32057, CVE-2024-32058, CVE-2024-32059, CVE-2024-32060, CVE-2024-32061, CVE-2024-32062, CVE-2024-32063, CVE-2024-32064, CVE-2024-32065, CVE-2024-32066, CVE-2024-33577, CVE-2024-33653, CVE-2024-33654, CVE-2024-37996, CVE-2024-37997, CVE-2024-38278, CVE-2024-38867, CVE-2024-39567, CVE-2024-39568, CVE-2024-39569, CVE-2024-39570, CVE-2024-39571, CVE-2024-39675, CVE-2024-39865, CVE-2024-39866, CVE-2024-39867, CVE-2024-39868, CVE-2024-39869, CVE-2024-39870, CVE-2024-39871, CVE-2024-39872, CVE-2024-39873, CVE-2024-39874, CVE-2024-39875, CVE-2024-39876, CVE-2024-39888

  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0282  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0282 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.