Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0283  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
medium
NCSC-2024-0283 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Input Validation
  • Use After Free
  • Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following')
  • Uncontrolled Resource Consumption
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Visual Studio en .NET. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer, of om een Denial-of-Service te veroorzaken. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende een race-conditie winnen. .NET and Visual Studio:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-352648.10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-301057.50Denial-of-Service
CVE-2024-380817.30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2024-380957.50Denial-of-Service
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft .net_8.0
microsoft microsoft_.net_framework_2.0_service_pack_2
microsoft microsoft_.net_framework_3.0_service_pack_2
microsoft microsoft_.net_framework_3.5
microsoft microsoft_.net_framework_3.5.1
microsoft microsoft_.net_framework_3.5_and_4.7.2
microsoft microsoft_.net_framework_3.5_and_4.8
microsoft microsoft_.net_framework_3.5_and_4.8.1
microsoft microsoft_.net_framework_4.6.2
microsoft microsoft_.net_framework_4.6.2_4.7_4.7.1_4.7.2 microsoft microsoft_.net_framework_4.6_4.6.2 microsoft microsoft_.net_framework_4.8 microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.10 microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.4 microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.6 microsoft microsoft_visual_studio_2022_version_17.8

1.0.0 - 2.0.0 - 3.0.0 - 4.7.0 - 4.8.0 - 4.8.1 - 3.5.0 - 3.5.0 - 10.0.0.0 - 4.7.0 - 4.7.0 - 4.8.0 - 17.10 - 17.4.0 - 17.6.0 - 17.8.0

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-30105, CVE-2024-35264, CVE-2024-38081, CVE-2024-38095

  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0283  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
medium
NCSC-2024-0283 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.