Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0284  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0284 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Server-Side Request Forgery (SSRF)
  • Improper Input Validation
  • Deserialization of Untrusted Data
  • Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Office, Sharepoint en Outlook. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om zich voor te doen als andere gebruiker of willekeurige code uit te voeren met rechten van het slachtoffer en zo mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens. Voor succesvol misbruik moet de kwaadwillende het slachtoffer misleiden een malafide bestand te openen of malafide link te volgen. ``` Microsoft Office:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-380218.80Uitvoeren van willekeurige code
Microsoft Office SharePoint:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-380237.20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-380247.20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2024-329877.50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2024-380947.20Uitvoeren van willekeurige code
Microsoft Office Outlook:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-380206.50Voordoen als andere gebruiker
```

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft microsoft_365_apps_for_enterprise
microsoft microsoft_office_2016
microsoft microsoft_office_2019
microsoft microsoft_office_ltsc_2021
microsoft microsoft_outlook_2016
microsoft microsoft_sharepoint_enterprise_server_2016
microsoft microsoft_sharepoint_server_2019
microsoft microsoft_sharepoint_server_subscription_edition

16.0.1 - 16.0.0 - 19.0.0 - 16.0.1 - 16.0.0.0 - 16.0.0 - 16.0.0 - 16.0.0

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-32987, CVE-2024-38020, CVE-2024-38021, CVE-2024-38023, CVE-2024-38024, CVE-2024-38094

  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0284  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0284 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.