Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Azure

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
medium
NCSC-2024-0285 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Numeric Truncation Error
  • Protection Mechanism Failure
  • Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following')
  • Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting')
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse Azure componenten. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om zich voor te doen als andere gebruiker, zich verhoogde rechten te te kennen en mogelijk willekeurige code uit te voeren. Een deel van de kwetsbaarheden bevindt zich in ontwikkel-tooling en is niet zondermeer voor ongeautoriseerde gebruikers toegankelijk. ``` Azure CycleCloud:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-380928.80Verkrijgen van verhoogde rechten
Azure Network Watcher:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-352617.80Verkrijgen van verhoogde rechten
Azure DevOps:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-352667.60Voordoen als andere gebruiker
CVE-2024-352677.60Voordoen als andere gebruiker
Azure Kinect SDK:
CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-380866.40Uitvoeren van willekeurige code
```

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft azure_cyclecloud_7.9.0
microsoft azure_cyclecloud_7.9.1
microsoft azure_cyclecloud_7.9.10
microsoft azure_cyclecloud_7.9.11
microsoft azure_cyclecloud_7.9.2
microsoft azure_cyclecloud_7.9.3
microsoft azure_cyclecloud_7.9.4
microsoft azure_cyclecloud_7.9.6
microsoft azure_cyclecloud_7.9.7
microsoft azure_cyclecloud_7.9.8
microsoft azure_cyclecloud_7.9.9
microsoft azure_cyclecloud_8.0.0
microsoft azure_cyclecloud_8.0.1
microsoft azure_cyclecloud_8.0.2
microsoft azure_cyclecloud_8.1.0
microsoft azure_cyclecloud_8.1.1
microsoft azure_cyclecloud_8.2.0
microsoft azure_cyclecloud_8.2.1
microsoft azure_cyclecloud_8.2.2
microsoft azure_cyclecloud_8.3.0
microsoft azure_cyclecloud_8.4.0
microsoft azure_cyclecloud_8.4.1
microsoft azure_cyclecloud_8.4.2
microsoft azure_cyclecloud_8.5.0
microsoft azure_cyclecloud_8.6.0
microsoft azure_devops_server_2022
microsoft azure_kinect_sdk
microsoft azure_network_watcher_vm_extension

7.9.0 - 7.9.1 - 7.9.10 - 7.9.5 - 7.9.11 - 7.9.2 - 7.9.3 - 7.9.4 - 7.9.6 - 7.9.7 - 7.8.9 - 7.9.9 - 8.0.0 - 8.0.1 - 8.0.2 - 8.1.0 - 8.1.1 - 8.2.0 - 8.2.1 - 8.2.2 - 8.3.0 - 8.4.0 - 8.4.1 - 8.4.2 - 8.5.0 - 8.6.0 - 20231128.1 - 1.0.0 - 1.4.3320.1

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-35261, CVE-2024-35266, CVE-2024-35267, CVE-2024-38086, CVE-2024-38092

  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0285  
 
medium
medium
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
medium
medium
NCSC-2024-0285 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.