Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft System Center Defender for IoT

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0286  
 
low
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
low
high
NCSC-2024-0286 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Improper Privilege Management
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Defender for IoT. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om uit de AppContainer voor IoT devices te breken en mogelijk willekeurige code uit te voeren op het systeem waar de AppContainer is geïmplementeerd. Microsoft Defender for IoT:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2024-380899.10Verkrijgen van verhoogde rechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

microsoft microsoft_defender_for_iot

22.0.0

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-38089

  Versie 1.00 09-07-2024 NCSC-2024-0286  
 
low
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
09-07-2024
low
high
NCSC-2024-0286 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.