Kwetsbaarheden verholpen in Fortinet

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-07-2024 NCSC-2024-0287  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
10-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0287 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • Authorization Bypass Through User-Controlled Key
  • Improper Certificate Validation
  • Insufficient Session Expiration
  • Improper Access Control
  • Insertion of Sensitive Information into Log File
  • Improper Neutralization of Formula Elements in a CSV File
Omschrijving

Omschrijving

Fortinet heeft een aantal kwetsbaarheden verholpen in FortiAIOps, Fortinet FortiPortal, FortiWeb en Fortinet FortiExtender. De meest serieuze kwetsbaarheden zijn CVE-2024-23663, CVE-2024-27782 en CVE-2024-27784. Welke in Fortinet FortiExtender en FortiAIOps zitten. Fortinet FortiExtender: Fortinet ForiExtender is een apparaat welke internet verbinding via 4g en 5g ondersteund. Een kwaadwillende kan de CVE-2024-23663 kwetsbaarheid die in Fortinet FortiExtender misbruiken om via HTTP verzoeken verhoogde rechten te krijgen. FortiAIOps (versie 2.0.0): De andere twee kwetsbaarheden, CVE-2024-27784 en CVE-2024-27782, zitten in FortiAIOps versie 2.0.0. FortiAIOps is een platform welke netwerk verkeer ondersteund door artificiële intelligentie en machine learning. Dit doet dit door diverse data stromen van het netwerk te integreren. Een kwaadwillende kan de CVE-2024-27782 kwetsbaarheid misbruiken om met gestolen sessie tokens ongeautoriseerde verzoeken in te dienen. Een kwaadwillende kan de CVE-2024-27784 kwetsbaarheid misbruiken, mits hij geauthenticeerd is tot FortiAIOps, om gevoelige data in te zien van een API endpoint of log files.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

fortinet fortiaiops
fortinet fortiextender
fortinet fortiportal
fortinet fortiweb

2.0.0 - 7.0.0 - 7.0.1 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.0.4 - 7.2.0 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 - 7.2.4 - 7.4.0 - 7.4.1 - 7.4.2 - 7.0 - 7.0.0 - 7.0.1 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.0.4 - 7.0.5 - 7.0.6 - 7.1 - 7.2 - 7.2.0 - 6.3.0 - 6.3.1 - 6.3.10 - 6.3.11 - 6.3.12 - 6.3.13 - 6.3.14 - 6.3.15 - 6.3.16 - 6.3.17 - 6.3.18 - 6.3.19 - 6.3.2 - 6.3.20 - 6.3.21 - 6.3.22 - 6.3.23 - 6.3.3 - 6.3.4 - 6.3.5 - 6.3.6 - 6.3.7 - 6.3.8 - 6.3.9 - 6.4.0 - 6.4.1 - 6.4.2 - 6.4.3 - 7.0 - 7.0.0 - 7.0.1 - 7.0.10 - 7.0.2 - 7.0.3 - 7.0.4 - 7.0.5 - 7.0.6 - 7.0.7 - 7.0.8 - 7.0.9 - 7.2.0 - 7.2.1

Oplossingen

Oplossingen

Fortinet heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Zie bijgevoegde referenties voor meer informatie. [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-21759, CVE-2024-23663, CVE-2024-27782, CVE-2024-27784, CVE-2024-27785, CVE-2024-33509

  Versie 1.00 10-07-2024 NCSC-2024-0287  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
10-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0287 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.