Kwetsbaarheden verholpen in Citrix Workspace, NetScaler ADC en NetScaler Gateway

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 11-07-2024 NCSC-2024-0288  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0288 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Kenmerken

Kenmerken

  • URL Redirection to Untrusted Site ('Open Redirect')
  • Improper Resource Shutdown or Release
Omschrijving

Omschrijving

Cirtix heeft een aantal kwetsbaarheden verholpen in Workspace, NetScaler ADC en NetScaler Gateway Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

netscaler_gateway_firmware

citrix application_delivery_management
citrix citrix_provisioning
citrix citrix_workspace_app_for_html5
citrix citrix_workspace_app_for_windows
citrix netscaler_agent
citrix netscaler_application_delivery_controller
citrix netscaler_console
citrix netscaler_gateway
citrix netscaler_svm
citrix provisioning_services
citrix virtual_apps_and_desktops
citrix windows_virtual_delivery_agent
citrix workspace
citrix workspace_app
netscaler agent
netscaler netscaler_adc
netscaler netscaler_gateway
netscaler sdx
netsclaer netscaler_adc
netsclaer netscaler_console

13.1 - 14.1 - 12.1-fips - 12.1-ndcpp - 13.0 - 13.1-fips - 13.1 - 14.1 - 13.0 - 13.0 - 13.1 - 14.1 - 1912_ltsr - 22.3_ltsr - 2402 - 2404 - 2402_ltsr - 2403 - 12.1 - 12.1 - 13.0 - 13.1 - 13.1 - 14.1 - - - 2203 - 2203 - 1912_ltsr - 2203_ltsr - 2402 - - - 13.0 - 13.1 - 14.1 - 12.1-fips - 12.1-ndcpp - 13.0 - 13.1-fips - 13.1 - 14.1 - 13.0 - 13.1 - 14.1 - 13.0 - 13.1 - 14.1

Oplossingen

Oplossingen

Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie bijgevoegde referenties. [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2024-5491, CVE-2024-5492, CVE-2024-6148, CVE-2024-6150, CVE-2024-6151, CVE-2024-6236, CVE-2024-6286

  Versie 1.01 11-07-2024 NCSC-2024-0288  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
11-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0288 [1.01] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF
Update

Update

De volgende CVE's zijn toegevoegd:

  Versie 1.00 10-07-2024 NCSC-2024-0288  
 
medium
high
Signed-PGP →
CSAF →
PDF →
 
10-07-2024
medium
high
NCSC-2024-0288 [1.00] Signed-PGP →
Text, CSAF (sig), PDF

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.