Meerdere kwetsbaarheden in VxWorks verholpen

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.10 12-08-2020 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-08-2020
high
high
NCSC-2019-0595 [1.10] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Onderzoekers hebben meerdere zero-day-fouten ontdekt in de realtime besturingssystemen (RTOS) van VxWorks voor ingebedde apparaten. De kwetsbaarheden leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Remote code execution
  • Remote Denial-of-Service (DoS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

ABB 800XA
Avaya G000 (Gateway)
Dell SonicWALL
Siemens Ruggedcom
Siemens Siprotec
Wind River VxWorks
Xerox Phaser
Xerox WorkCentre

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van VxWorks hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie over de kwetsbaarheden kunt u vinden op [Link]

ABB

ABB heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in verschillende ABB producten. Voor meer informatie, zie de pdf [Link]

Avaya

Avaya heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Siemens

Siemens heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in SIPROTEC 5[1], RUGGEDCOM[2] en adviseert voor enkele type producten alternatieve preventieve maatregelen. Voor meer informatie, zie:

[1] [Link] [2] [Link]

Sonicwall

Sonicwall heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in SonicOS. Voor meer informatie, zie [Link]

Xerox

Xerox heeft updates uitgebracht voor diverse systemen. zie onderstaande documenten voor meer informatie:

WorkCentre3215/3225 [Link]

WorkCentre3615 [Link]

WorkCentre4250 [Link]

WorkCentre4620 [Link]

WorkCentre4265 [Link]

WorkCentre6025/6027 [Link]

WorkCentre6605 [Link]

Phaser3610 [Link]

Phaser3635MFP [Link]

Phaser4600/4620 [Link]

Phaser6020/6022 [Link]

Phaser6600 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-12255, CVE-2019-12256, CVE-2019-12257, CVE-2019-12258, CVE-2019-12259, CVE-2019-12260, CVE-2019-12261, CVE-2019-12262, CVE-2019-12263, CVE-2019-12264, CVE-2019-12265

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 28
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Ja, Remote shell
medium
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.10 12-08-2020 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
12-08-2020
high
high
NCSC-2019-0595 [1.10] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates beschikbaar gesteld voor WorkCentre 6025/6027 en Phaser 6020/6022.

  Versie 1.09 10-01-2020 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-01-2020
high
high
NCSC-2019-0595 [1.09] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates beschikbaar gesteld voor WorkCentre 4250 en WorkCentre 4260.

  Versie 1.08 11-12-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
11-12-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

Siemens heeft updates beschikbaar gesteld voor RUGGEDCOM.

  Versie 1.07 10-12-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-12-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates beschikbaar gesteld voor WorkCentre & Phaser.

  Versie 1.06 26-11-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
26-11-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates beschikbaar gesteld voor WorkCentre.

  Versie 1.05 17-10-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
17-10-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates uitgebracht voor Phaser 4600 & 4620 en Workcenter 3215 & 3225.

  Versie 1.04 07-10-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
07-10-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Xerox heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-12255, CVE-2019-12262 en CVE-2019-12264 te verhelpen voor Phaser 3635MFP.

  Versie 1.03 22-08-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
22-08-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Avaya heeft updates beschikbaar gesteld voor de G450 en de G430 Media Gateway systemen.

  Versie 1.02 02-08-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-08-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Siemens stelt updates beschikbaar voor kwetsbaarheden in SIPROTEC 5. Daarnaast geeft Siemens aan voor enkele type SIPROTEC producten nog geen updates beschikbaar te hebben en adviseren alternatieve preventieve maatregelen.

  Versie 1.01 30-07-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
30-07-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Sonicwall en ABB hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Xerox stelt preventieve maatregelen beschikbaar en geeft aan voorbereidingen te treffen om patches beschikbaar te stellen voor meerdere producten.

  Versie 1.00 30-07-2019 NCSC-2019-0595  
 
high
high
Signed-PGP →  
30-07-2019
high
high
NCSC-2019-0595 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.