Kwetsbaarheden verholpen in Android

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 09-08-2019 NCSC-2019-0610  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
09-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0610 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Google heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Android. Een
kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om gevoelige
gegevens in te zien, verhoogde gebruikersrechten te verkrijgen of
malafide code uit te voeren.

De meest kritieke kwetsbaarheid die verholpen wordt middels deze
update, bevindt zich in de systeem sectie. De kwetsbaarheid stelt
een kwaadwillende in staat doormiddel van een malafide bestand code
op afstand uit te voeren onder verhoogde rechten.

De onderzoekers gaan de technische details presenteren op de Black Hat-beveiligingsconferentie donderdag 08 augustus. Het NCSC houdt deze ontwikkeling in de gaten en zal, indien nodig, de inschaling aanpassen. Wel adviseert het NCSC, op basis van de reeds beschikbare informatie, om deze beveiligingsupdate met voorrang in onderzoek en behandeling te nemen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Google Android Operating System

RIM Blackberry

Oplossingen

Oplossingen

Google heeft updates beschikbaar gesteld voor Android om de
kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

BlackBerry

BlackBerry heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Android. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-10489, CVE-2019-10492, CVE-2019-10499, CVE-2019-10509, CVE-2019-10510, CVE-2019-10538, CVE-2019-10539, CVE-2019-10540, CVE-2019-11516, CVE-2019-2120, CVE-2019-2121, CVE-2019-2122, CVE-2019-2125, CVE-2019-2126, CVE-2019-2127, CVE-2019-2128, CVE-2019-2129, CVE-2019-2130, CVE-2019-2131, CVE-2019-2132, CVE-2019-2133, CVE-2019-2134, CVE-2019-2135, CVE-2019-2136, CVE-2019-2137, CVE-2019-2294

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.01 09-08-2019 NCSC-2019-0610  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
09-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0610 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

BlackBerry heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Android smartphones.

  Versie 1.00 06-08-2019 NCSC-2019-0610  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
06-08-2019
medium
high
NCSC-2019-0610 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.