Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Webex

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 08-08-2019 NCSC-2019-0624  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
08-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0624 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft kwetsbaarheden verholpen in Webex. De kwetsbaarheden
stellen een kwaadwillende in staat willekeurige code onder rechten van de applicatie uit te voeren. Tevens stellen de kwetsbaarheden
een kwaadwillende in staat willekeurige pagina's in de browser van het slachtoffer te laten verschijnen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco WebEx

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-1924, CVE-2019-1925, CVE-2019-1926, CVE-2019-1927, CVE-2019-1928, CVE-2019-1929, CVE-2019-1954

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 08-08-2019 NCSC-2019-0624  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
08-08-2019
medium
medium
NCSC-2019-0624 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.