Kwetsbaarheden verholpen in de Linux kernel

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 24-04-2020 NCSC-2019-0688  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
24-04-2020
medium
high
NCSC-2019-0688 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Canonical heeft kwetsbaarheden verholpen in de Ubuntu kernel voor de versies 19.04, 18.04 LTS en 16.04 LTS. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • local Denial-of-Service (DoS)
  • local code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Ubuntu
OpenSUSE

Oplossingen

Oplossingen

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Ubuntu 19.04 en 18.04 LTS, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-3900, CVE-2019-10638, CVE-2019-13648, CVE-2019-14283 en CVE-2019-14284 [Link]

Ubuntu 18.04 LTS en 16.04 LTS [Link]

Ubuntu 16.04 LTS, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-20856, CVE-2019-3900, CVE-2019-10638, CVE-2019-13648, CVE-2019-14283 en CVE-2019-14284 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2018-19985, CVE-2018-20784, CVE-2019-0136, CVE-2019-10207, CVE-2019-10638, CVE-2019-10639, CVE-2019-11487, CVE-2019-11599, CVE-2019-11810, CVE-2019-13631, CVE-2019-13648, CVE-2019-14283, CVE-2019-14284, CVE-2019-14763, CVE-2019-15090, CVE-2019-15211, CVE-2019-15212, CVE-2019-15214, CVE-2019-15215, CVE-2019-15216, CVE-2019-15218, CVE-2019-15220, CVE-2019-15221, CVE-2019-15292, CVE-2019-3701, CVE-2019-3819, CVE-2019-3900, CVE-2019-9506

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 24-04-2020 NCSC-2019-0688  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
24-04-2020
medium
high
NCSC-2019-0688 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-19770, CVE-2019-3701, CVE-2019-9458, CVE-2020-10942, CVE-2020-11494, CVE-2020-11669 en CVE-2020-8834 te verhelpen.

  Versie 1.00 04-09-2019 NCSC-2019-0688  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
04-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0688 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.