Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-09-2019 NCSC-2019-0704  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0704 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker, toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens, een beveiligingsmaatregel te omzeilen of om zich voor te doen als een andere gebruiker.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
beschreven per component en de impact.

Microsoft JET Database Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12467,80Uitvoeren van willekeurige code

Skype for Business and Microsoft Lync:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1209onb.Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Office:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1297onb.Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-1263onb.Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-1264onb.Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Microsoft Office SharePoint:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1257onb.Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-1259onb.Voordoen als een andere gebruiker
CVE-2019-1260onb.Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-1261onb.Voordoen als een andere gebruiker
CVE-2019-1262onb.Voordoen als een andere gebruiker
CVE-2019-1295onb.Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-1296onb.Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Office

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-1209, CVE-2019-1246, CVE-2019-1257, CVE-2019-1259, CVE-2019-1260, CVE-2019-1261, CVE-2019-1262, CVE-2019-1263, CVE-2019-1264, CVE-2019-1295, CVE-2019-1296, CVE-2019-1297

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 10-09-2019 NCSC-2019-0704  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0704 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.