Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-09-2019 NCSC-2019-0705  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0705 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Spoofing
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, een beveiligingsmaatregel te omzeilen, om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker of om een Denial-of-Service te veroorzaken. Voor enkele kwetsbaarheden moet de kwaadwillende de gebruiker verleiden op een malafide link te klikken of om een gecompromitteerde website te bezoeken.

Microsoft heeft aangegeven dat er een werkende exploit voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-1214 en CVE-2019-1215 is, hoewel deze volgens onze informatie nog niet openbaar is. Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1235 is publiek een exploit beschikbaar.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
beschreven per component en de impact.

Microsoft Windows:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12157,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12195,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12677,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12686,50Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12696,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12706,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12717,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12726,30Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12357,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12537,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12777,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12807,30Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12877,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12897,00Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12925,80Denial-of-Service
CVE-2019-12945,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel
CVE-2019-1303onb.Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-09285,40Denial-of-Service
CVE-2019-12545,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12165,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12446,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12456,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12515,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12525,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12835,50Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12847,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12865,50Toegang tot gevoelige gegevens

Microsoft JET Database Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12407,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12417,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12427,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12437,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12467,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12477,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12487,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12497,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12507,80Uitvoeren van willekeurige code

Common Log File System Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12147,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12825,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12746,30Toegang tot gevoelige gegevens
CVE-2019-12567,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12857,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2019-12935,50Toegang tot gevoelige gegevens

Active Directory:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12738,20Voordoen als een andere gebruiker

Visual Studio:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12327,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows RDP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-07877,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-07887,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12907,50Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12917,50Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-0787, CVE-2019-0788, CVE-2019-0928, CVE-2019-1214, CVE-2019-1215, CVE-2019-1216, CVE-2019-1219, CVE-2019-1232, CVE-2019-1235, CVE-2019-1240, CVE-2019-1241, CVE-2019-1242, CVE-2019-1243, CVE-2019-1244, CVE-2019-1245, CVE-2019-1246, CVE-2019-1247, CVE-2019-1248, CVE-2019-1249, CVE-2019-1250, CVE-2019-1251, CVE-2019-1252, CVE-2019-1253, CVE-2019-1254, CVE-2019-1256, CVE-2019-1267, CVE-2019-1268, CVE-2019-1269, CVE-2019-1270, CVE-2019-1271, CVE-2019-1272, CVE-2019-1273, CVE-2019-1274, CVE-2019-1277, CVE-2019-1280, CVE-2019-1282, CVE-2019-1283, CVE-2019-1284, CVE-2019-1285, CVE-2019-1286, CVE-2019-1287, CVE-2019-1289, CVE-2019-1290, CVE-2019-1291, CVE-2019-1292, CVE-2019-1293, CVE-2019-1294, CVE-2019-1303

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 24
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 10-09-2019 NCSC-2019-0705  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0705 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.