Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 10-09-2019 NCSC-2019-0707  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0707 [1.00] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Omzeilen van authenticatie
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse componenten. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, een beveiligingsmaatregel te omzeilen, willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de gebruiker of om een Denial-of-Service te veroorzaken.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

ASP.NET:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1302onb.Verkrijgen van verhoogde rechten

Project Rome:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1231onb.Toegang tot gevoelige gegevens

.NET Framework:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1142onb.Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Scripting Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-11384,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12174,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12374,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-12984,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2019-13004,20Uitvoeren van willekeurige code

Team Foundation Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1305onb.Voordoen als een andere gebruiker
CVE-2019-1306onb.Uitvoeren van willekeurige code

Visual Studio:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-12327,80Verkrijgen van verhoogde rechten

.NET Core:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2019-1301onb.Denial-of-Service
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Microsoft .NET Core
Microsoft .NET Framework
Microsoft ASP.NET

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie van de updates en eventuele workarounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-1138, CVE-2019-1142, CVE-2019-1217, CVE-2019-1231, CVE-2019-1232, CVE-2019-1237, CVE-2019-1298, CVE-2019-1300, CVE-2019-1301, CVE-2019-1302, CVE-2019-1305, CVE-2019-1306

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 10-09-2019 NCSC-2019-0707  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
10-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0707 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.