Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Jira

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 03-02-2020 NCSC-2019-0715  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
03-02-2020
medium
high
NCSC-2019-0715 [1.01] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • Cross-Site Request Forgery (XSRF)
  • Cross-Site Scripting (XSS)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van Jira hebben diverse kwetsbaarheden verholpen.
De Cross-site Request Forgery (CSRF) en Cross-Site-Scripting (XSS) kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om diverse acties te ondernemen:

  • Enumeratie van gebruikersnamen
  • Toegang tot gegevens
  • Omrouteren van gebruikers naar valse websites

Er is Proof-of-Concept-code verschenen voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-8449. De code toont aan hoe het mogelijk is op afstand gebruikersnamen uit te lezen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Atlassian JIRA

Oplossingen

Oplossingen

Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
verhelpen in Jira. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-14995, CVE-2019-14996, CVE-2019-14997, CVE-2019-14998, CVE-2019-8449

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Bijgesteld naar medium. Voor CVE-2019-8449 is PoC-code verschenen. Hiermee wordt de probability high, echter de kwetsbaarheid rechtvaardigt niet zo'n hoge score. Hierom is de probabilliy naar beneden bijgesteld.

medium
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 03-02-2020 NCSC-2019-0715  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
03-02-2020
medium
high
NCSC-2019-0715 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Proof-of-Concept-code verschenen. Deze code brengt geen veranderde inschaling teweeg.

  Versie 1.00 12-09-2019 NCSC-2019-0715  
 
medium
high
Signed-PGP →
 
12-09-2019
medium
high
NCSC-2019-0715 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.