Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft browsers

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 11-02-2020 NCSC-2020-0117  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0117 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de Scripting Engine, Microsoft Edge en Microsoft Internet Explorer. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren, om gevoelige gegevens te bemachtigen of voor het verkrijgen van verhoogde rechten.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component met de CVSS-score.

Microsoft Scripting Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-07674,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-07104,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-07114,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-07124,20Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2020-07134,20Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Edge:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06634,20Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2020-07064,30Toegang tot gevoelige gegevens

Internet Explorer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2020-06737,50Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft meldt openbare publicatie van de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-0706.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Microsoft Internet Explorer

9, 10, 11

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-0663, CVE-2020-0673, CVE-2020-0674, CVE-2020-0706, CVE-2020-0710, CVE-2020-0711, CVE-2020-0712, CVE-2020-0713, CVE-2020-0767

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 19
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Fysiek 1
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Complexe handelingen 1
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.00 11-02-2020 NCSC-2020-0117  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-02-2020
medium
high
NCSC-2020-0117 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.