Kwetsbaarheden verholpen in Cisco ASA

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 28-07-2020 NCSC-2020-0372  
 
high
high
Signed-PGP →  
28-07-2020
high
high
NCSC-2020-0372 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco ASA.
De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van authenticatie
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Toegang tot systeemgegevens

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3187 heeft de hoogste CVSS score met een CVSS score van 9.1.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA)

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates beschikbaar gesteld die de kwetsbaarheden verhelpen. Voor meer informatie, zie:

Advisory Bundled Publication [Link]

CVE-2020-3125 [Link]

CVE-2020-3334 [Link]

CVE-2020-3187 [Link]

CVE-2020-3254 [Link]

CVE-2020-3191 [Link]

CVE-2020-3259 [Link]

CVE-2020-3306 [Link]

CVE-2020-3196 [Link]

CVE-2020-3195 [Link]

CVE-2020-3298 [Link]

CVE-2020-3305 [Link]

CVE-2020-3303 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-3125, CVE-2020-3187, CVE-2020-3191, CVE-2020-3195, CVE-2020-3196, CVE-2020-3254, CVE-2020-3259, CVE-2020-3298, CVE-2020-3303, CVE-2020-3305, CVE-2020-3306, CVE-2020-3334

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 28-07-2020 NCSC-2020-0372  
 
high
high
Signed-PGP →  
28-07-2020
high
high
NCSC-2020-0372 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3187 is Proof-of-Concept (PoC)-code verschenen. De inschaling van deze kwetsbaarheid wijzigt daardoor naar HIGH/HIGH.

De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat toegang te verkrijgen tot bestanden op het webservices bestandssysteem. Dit bestandssysteem is standaard ingeschakeld wanneer WebVPN- of AnyConnect-functionaliteit wordt gebruikt. De kwaadwillende kan de bestanden uitlezen en verwijderen. Naast het lekken van systeeminformatie heeft dit mogelijk een Denial-of-Service (DoS) tot gevolg. Cisco geeft aan dat getroffen organisaties verwijderde bestanden kunnen herstellen door een system reload uit te voeren.

  Versie 1.00 07-05-2020 NCSC-2020-0372  
 
medium
high
Signed-PGP →  
07-05-2020
medium
high
NCSC-2020-0372 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.