Ernstige kwetsbaarheden verholpen in SAP Netweaver

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 06-04-2021 NCSC-2020-0554  
 
high
high
Signed-PGP →
 
06-04-2021
high
high
NCSC-2020-0554 [1.02] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

SAP heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in SAP Netweaver producten. De kwetsbaarheden stellen kwaadwillenden in staat om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, of mogelijk zelfs het uitvoeren van willekeurige commando's waardoor het volledige onderliggende systeem kan worden overgenomen.

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-6287 bevindt zich in SAP NetWeaver AS Java, meer specifiek: in de LM Configuration Wizard. Deze kwetsbaarheid wordt door SAP de hoogste CVSS score toegekend: 10. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan op afstand deze kwetsbaarheid misbruiken om het systeem over te nemen.

Veel SAP applicaties zijn volgens goed gebruik niet publiek toegankelijk. SAP Enterprise Portal is vanwege zijn functie wel publiek toegankelijk. Indien SAP Enterprise Portal geïmplementeerd is op de Netweaver AS, is de kwetsbaarheid dus mogelijk op afstand uit te buiten.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

SAP Netweaver

Oplossingen

Oplossingen

SAP heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in SAP Netweaver AS Java. SAP adviseert om de updates zo snel als mogelijk in te zetten. Waarbij SAP adviseert om publiek toegankelijke systemen binnen 24 uur te voorzien van de update. Indien inzet van de updates niet (direct) mogelijk is, wordt met klem geadviseerd om de LM Configuration Wizard te deactiveren. Dit laatste geldt met name voor systemen welke publiek toegankelijk zijn.

Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-6280, CVE-2020-6282, CVE-2020-6285, CVE-2020-6286, CVE-2020-6287

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 33
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Beperkt waargenomen 2
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 06-04-2021 NCSC-2020-0554  
 
high
high
Signed-PGP →
 
06-04-2021
high
high
NCSC-2020-0554 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Beveiligingsonderzoekers van Onapsis hebben een rapport gepubliceerd waarin zijn aangeven actief misbruik waar te nemen van deze en andere kwetsbaarheden in SAP producten. De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft echter gelijk. Voor meer informatie zie [Link]

  Versie 1.01 17-07-2020 NCSC-2020-0554  
 
high
high
Signed-PGP →
 
17-07-2020
high
high
NCSC-2020-0554 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Er is Proof-of-Concept code (PoC) gepubliceerd om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2020-6287 en CVE-2020-6286 te misbruiken. Uitvoer van code is met deze PoC niet mogelijk, maar inmiddels wordt ook een toename in scans waargenomen.

Actief misbruik wordt nog niet gerapporteerd.

De inschaling van dit beveiligingsadvies blijft ongewijzigd HIGH/HIGH.

  Versie 1.00 14-07-2020 NCSC-2020-0554  
 
high
high
Signed-PGP →
 
14-07-2020
high
high
NCSC-2020-0554 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.