Zero day kwetsbaarheid in IBM informix

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiƫle advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 28-07-2020 NCSC-2020-0605  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0605 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

Beveiligingsonderzoekers hebben een 0day kwetsbaarheid gepubliceerd in IBM Informix. Door dit beveiligingslek kunnen externe kwaadwillenden willekeurige bestanden aanmaken op getroffen installaties. Authenticatie is vereist om misbruik te maken van dit beveiligingslek.

De specifieke fout bestaat binnen de functie bts_tracefile. Bij het verwerken van de trace-bestandsnaam valideert het proces een door de gebruiker geleverd pad niet goed. Een kwaadwillende kan dit beveiligingslek gebruiken om code uit te voeren in de context van het serviceaccount.

IBM geeft aan dat deze kwetsbaarheid een configuratie-issue is en er vooralsnog geen beveiligingsupdate voor uit te brengen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

IBM Informix

Oplossingen

Oplossingen

Mitigerende maatregelen:

Gezien de aard van de kwetsbaarheid is de enige opvallende mitigatiestrategie het beperken van de interactie met de service. Alleen de clients en servers die een legitieme relatie met de service hebben, mogen ermee communiceren.

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Eenvoudig 3
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.00 28-07-2020 NCSC-2020-0605  
 
medium
medium
Signed-PGP →  
28-07-2020
medium
medium
NCSC-2020-0605 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.