Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Data Center Network Manager

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.00 30-07-2020 NCSC-2020-0609  
 
medium
high
Signed-PGP →  
30-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0609 [1.00] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Manipulatie van gegevens
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Cisco heeft meerdere kwetsbaarheden verholpen in Data Center Network Manager. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Omzeilen van authenticatie
 • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
 • Manipulatie van gegevens
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-3382 heeft een CVSS3.0-score van 9.8. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat de authenticatie van de REST API te omzeilen. De kwaadwillende kan daardoor de functionaliteiten van de API gebruiken om onder beheerdersrechten acties uit te voeren op het kwetsbare apparaat.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM)

< 11.4(1)

Oplossingen

Oplossingen

Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Data Center Network Manager 11.4(1). Voor meer informatie, zie:

CVE-2020-3376 [Link]

CVE-2020-3377 [Link]

CVE-2020-3382 [Link]

CVE-2020-3383 [Link]

CVE-2020-3384 [Link]

CVE-2020-3386 [Link]

CVE-2020-3460 [Link]

CVE-2020-3461 [Link]

CVE-2020-3462 [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-3376, CVE-2020-3377, CVE-2020-3382, CVE-2020-3383, CVE-2020-3384, CVE-2020-3386, CVE-2020-3460, CVE-2020-3461, CVE-2020-3462

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 23
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.00 30-07-2020 NCSC-2020-0609  
 
medium
high
Signed-PGP →  
30-07-2020
medium
high
NCSC-2020-0609 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.