WIBU CodeMeter kwetsbaarheden ontdekt in diverse Siemens producten

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 09-02-2021 NCSC-2020-0705  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-02-2021
medium
high
NCSC-2020-0705 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Omschrijving

Omschrijving

WIBU systems heeft een aantal kwetsbaarheden gepubliceerd, welke een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat stelt om Licentiebestanden te manipuleren, willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie of een Denial-of-Service te veroorzaken. WIBU geeft de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2020-14509 een CVSS score van 10.0, de hoogste score.

Siemens levert diverse producten die gebruik maken van het licentiesysteem van WIBU en daarmee kwetsbaar zijn voor de bovengenoemde aanvalsmogelijkheden.

Om de kwetsbaarheden te misbruiken dient de kwaadwillende toegang te hebben tot het productienetwerk. Het is goed gebruik een dergelijk netwerk niet publiek toegankelijk te hebben.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Siemens SIMATIC

Oplossingen

Oplossingen

Siemens heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in WIBU CodeMeter voor een aantal producten. Siemens werkt nog aan oplossingen voor alle kwetsbare producten, maar heeft mitigerende maatregelen gepubliceerd voor die systemen waarvoor een update (nog) niet beschikbaar is. Voor meer informatie, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2020-14509, CVE-2020-14513, CVE-2020-14515, CVE-2020-14517, CVE-2020-14519, CVE-2020-16233

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Nee
low
  Versie 1.02 09-02-2021 NCSC-2020-0705  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-02-2021
medium
high
NCSC-2020-0705 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Siemens heeft de oorspronkelijke advisory bijgewerkt en updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in te verhelpen in SIMATIC SPPA S7 systemen. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

  Versie 1.01 13-10-2020 NCSC-2020-0705  
 
medium
high
Signed-PGP →  
13-10-2020
medium
high
NCSC-2020-0705 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Siemens heeft de oorspronkelijke advisory bijgewerkt en updates uitgebracht om de kwetsbaarheden in SIMATIC WinCC OA volledig te verhelpen. Deze toevoeging brengt geen verandering van inschaling teweeg.

  Versie 1.00 08-09-2020 NCSC-2020-0705  
 
medium
high
Signed-PGP →  
08-09-2020
medium
high
NCSC-2020-0705 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.