Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.01 10-02-2021 NCSC-2021-0135  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-02-2021
high
high
NCSC-2021-0135 [1.01] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
  • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

Microsoft verhelpt meerdere kwetsbaarheden in Windows.

Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om: · een Denial-of-Service te veroorzaken, · beveiligingsmaatregelen te omzeilen, · willekeurige code uit te voeren, · verhoogde rechten te verkrijgen, · zich toegang te verschaffen tot gevoelige gegevens.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden beschreven per component en de impact.

Windows Print Spooler Components:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240888,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows DirectX:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-241065,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Kernel:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17327,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-16987,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-240967,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Address Book:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240837,80Uitvoeren van willekeurige code

Windows Installer:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17277,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows PKU2U:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-251957,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Windows Console Driver:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240985,50Denial-of-Service

Role: DNS Server:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240788,40Uitvoeren van willekeurige code

Role: Windows Fax Service:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17228,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-240778,40Uitvoeren van willekeurige code

Windows PowerShell:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240824,30Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Role: Hyper-V:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240765,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Network File System:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240756,80Denial-of-Service

Windows TCP/IP:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240748,10Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-240867,50Denial-of-Service
CVE-2021-240948,10Uitvoeren van willekeurige code

Windows Backup Engine:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240795,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Remote Procedure Call:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17347,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows PFX Encryption:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-17315,50Omzeilen van beveiligingsmaatregel

Windows Mobile Device Management:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240845,50Toegang tot gevoelige gegevens

Windows Trust Verification API:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240806,50Denial-of-Service

Windows Event Tracing:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-241027,80Verkrijgen van verhoogde rechten
CVE-2021-241037,80Verkrijgen van verhoogde rechten

Microsoft Windows Codecs Library:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240817,80Uitvoeren van willekeurige code
CVE-2021-240917,80Uitvoeren van willekeurige code

Microsoft Graphics Component:

CVE-IDCVSSImpact
CVE-2021-240938,80Uitvoeren van willekeurige code
Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Microsoft Windows

Oplossingen

Oplossingen

Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele work-arounds [Link]

CVE-2021-24078:

CVE-2021-24074, CVE-2021-24094 en CVE-2021-24086: Zie voor meer informatie over de updates en work-arounds:

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-1698, CVE-2021-1722, CVE-2021-1727, CVE-2021-1731, CVE-2021-1732, CVE-2021-1734, CVE-2021-24074, CVE-2021-24075, CVE-2021-24076, CVE-2021-24077, CVE-2021-24078, CVE-2021-24079, CVE-2021-24080, CVE-2021-24081, CVE-2021-24082, CVE-2021-24083, CVE-2021-24084, CVE-2021-24086, CVE-2021-24088, CVE-2021-24091, CVE-2021-24093, CVE-2021-24094, CVE-2021-24096, CVE-2021-24098, CVE-2021-24102, CVE-2021-24103, CVE-2021-24106, CVE-2021-25195

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

Microsoft verwacht op korte termijn exploits voor de kwetsbaarheden met de kenmerken: CVE-2021-24074 CVE-2021-24094 CVE-2021-24086 Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-24078 is CVSS veranderd naar 9.8.

high
∑ = 27
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Proof of Concept (PoC) 4
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Ja binnenkort 3
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.01 10-02-2021 NCSC-2021-0135  
 
high
high
Signed-PGP →  
10-02-2021
high
high
NCSC-2021-0135 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Dit beveiligingsadvies is opgeschaald van M/H naar H/H.

Voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-24078 is de CVSS-score van 8.4 verhoogd naar 9.8. Het betreft een Windows DNS-server kwetsbaarheid waardoor een kwaadwillende op afstand willekeurige code kan uitvoeren. De kwetsbaarheid geldt alleen voor systemen die zijn geconfigureerd als DNS-server. De kwetsbaarheid kan mogelijk ook misbruikt worden door de DNS-server een onbekend domein te laten verwerken. Bijvoorbeeld door het sturen van een email, met daarin een URL, naar een gebruiker die de kwetsbare DNS-server bevraagd.

Het NCSC adviseert zo snel mogelijk deze updates te installeren om misbruik te voorkomen.

Dit beveiligingsadvies bevat ook de kwetsbaarheden met de kenmerken: CVE-2021-24074(RCE met 9.8), CVE-2021-24094(RCE met 9.8) en CVE-2021-24086(DoS met 7.5). Microsoft verwacht op korte termijn exploits voor deze kwetsbaarheden. Het NCSC adviseert eveneens de updates voor deze kwetsbaarheden zo snel mogelijk te installeren om misbruik te voorkomen.

  Versie 1.00 09-02-2021 NCSC-2021-0135  
 
medium
high
Signed-PGP →  
09-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0135 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.