Kwetsbaarheden verholpen in XEN

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.03 gisteren NCSC-2021-0153  
 
medium
high
Signed-PGP →  
gisteren
medium
high
NCSC-2021-0153 [1.03] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

De ontwikkelaars van XEN hebben een aantal kwetsbaarheden verholpen. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken op het guest systeem en mogelijk zelfs de gehele virtualisatie-omgeving. Ook kan een kwaadwillende mogelijk toegang krijgen tot gevoelige gegevens van een ander guest systeen, dan daar waar hij voor is geautoriseerd.

Voor beide vormen van misbruik moet de kwaadwillende wel toegang hebben tot een kwetsbaar guest systeem.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Oracle Enterprise Linux
Fedora

Xen Hypervisor

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Xen hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in Xen. Tevens zijn enkele mitigerende maatregelen gepubliceerd. Voor meer informatie, zie [Link] [Link] [Link] [Link] [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 en 33. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 32 [Link]

Fedora 33 [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-26930, CVE-2021-26931, CVE-2021-26932, CVE-2021-26933, CVE-2021-26934

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 22
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Gewone gebruiker 2
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Infrastructuur dienst
high
Uitvoeren van willekeurige code Nee
low
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.03 gisteren NCSC-2021-0153  
 
medium
high
Signed-PGP →  
gisteren
medium
high
NCSC-2021-0153 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor XEN om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-26933 en CVE-2021-26934 te verhelpen.

  Versie 1.02 22-02-2021 NCSC-2021-0153  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0153 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-26930, CVE-2021-26931 en CVE-2021-26932 te verhelpen in Oracle Linux 7.

  Versie 1.01 17-02-2021 NCSC-2021-0153  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0153 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2021-26930, CVE-2021-26931 en CVE-2021-26932 te verhelpen.

  Versie 1.00 17-02-2021 NCSC-2021-0153  
 
medium
high
Signed-PGP →  
17-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0153 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.