Kwetsbaarheden verholpen in Python

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.08 29-03-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.08] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Python. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

  • Denial-of-Service (DoS)
  • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens

De ontwikkelaars van Python hebben aangegeven dat de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3177 in theorie kan leiden tot het uitvoeren van willekeurige code, maar dat dit in de praktijk lastig uit te buiten valt. De Python ontwikkelaars geven aan dat ze de kwetsbaarheid daarom eerder inschatten als een Denial-of-Service kwetsbaarheid.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

Fedora
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise
Ubuntu

Netapp ONTAP
Netapp SnapCenter
Python

Oplossingen

Oplossingen

De ontwikkelaars van Python hebben updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

Fedora

Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 32 en 33 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-23336 te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Fedora 32 [Link]

Fedora 33 [Link]

NetApp

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in ONTAP Select Deploy administration utility en SnapCenter. Voor meer informatie, zie:

CVE-2021-3177 (ONTAP Select Deploy administration utility) [Link]

CVE-2021-23336 (ONTAP Select Deploy administration utility en SnapCenter) [Link]

OpenSUSE

De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.2. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie [Link]

Oracle

Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  1. [Link]
  2. [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-23336 te verhelpen in SUSE 12 en 15. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

SUSE 12 [Link]

SUSE 15 [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS, 20.04 LTS en 20.10 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link] [Link] [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-23336, CVE-2021-3177

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 26
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.08 29-03-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
29-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.08] Signed-PGP →
Update

Update

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-23336 te verhelpen in ONTAP Select Deploy administration utility en SnapCenter.

  Versie 1.07 16-03-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
16-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.07] Signed-PGP →
Update

Update

SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-23336 te verhelpen in SUSE 12.

  Versie 1.06 12-03-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.06] Signed-PGP →
Update

Update

NetApp heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3177 te verhelpen in ONTAP Select Deploy administration utility.

  Versie 1.05 12-03-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
12-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.05] Signed-PGP →
Update

Update

Er zijn updates beschikbaar gesteld voor SUSE Enterprise Linux 15 en Fedora 32 en 33 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-23336 te verhelpen.

  Versie 1.04 11-03-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
11-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.04] Signed-PGP →
Update

Update

Oracle heeft updates uitgebracht voor Oracle Linux 7 en 8 om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3177 te verhelpen.

  Versie 1.03 04-03-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
04-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.03] Signed-PGP →
Update

Update

Canonical heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3177 opnieuw te verhelpen.

  Versie 1.02 26-02-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
26-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Ubuntu heeft updates beschikbaar gesteld voor Python.

  Versie 1.01 23-02-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
23-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Python om de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-3177 te verhelpen.

  Versie 1.00 22-02-2021 NCSC-2021-0168  
 
medium
high
Signed-PGP →  
22-02-2021
medium
high
NCSC-2021-0168 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.