Kwetsbaarheden verholpen in VMware vRealize Operations

Deze pagina gebruikt slimmigheden om officiële advisory platte tekst naar HTML om te zetten. Daarbij kan die informatie worden verminkt. De "Signed-PGP" versies waarnaar verwezen wordt zijn normatief (maar deze zijn minder leesbaar).
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.02 02-04-2021 NCSC-2021-0276  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-04-2021
high
high
NCSC-2021-0276 [1.02] Signed-PGP →
Kenmerken

Kenmerken

  • Manipulatie van gegevens
  • (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
  • Toegang tot gevoelige gegevens
Omschrijving

Omschrijving

VMware heeft twee kwetsbaarheden verholpen in vRealize Operations, vRealize Suite Lifecycle Manager en Cloud Foundation. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21975 misbruiken voor het verkrijgen van toegang tot authenticatiegegevens van beheerders. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21983 kan door een geauthenticeerde kwaadwillende worden misbruikt voor het overschrijven van willekeurige bestanden op het onderliggende Photon-besturingssysteem. Voor succesvol misbruik van deze kwetsbaarheden is toegang tot de vRealize Operations Manager API vereist.

Mogelijk kunnen de twee kwetsbaarheden gezamenlijk en achtereenvolgens worden misbruikt voor het compromitteren van een systeem, waarbij CVE-2021-21975 wordt ingezet voor het verkrijgen van geauthenticeerde toegang tot de kwetsbare API en CVE-2021-21983 vervolgens wordt misbruikt voor het manipuleren van uitvoerbare of gevoelige bestanden op het onderliggende Photon-systeem.

Er is inmiddels exploit- en proof-of-concept-code beschikbaar gekomen.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

VMware vRealize Operations

Oplossingen

Oplossingen

VMware heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. Voor meer informatie, zie [Link]

Voor vRealize Operations Manager 7.0.0 heeft VMware aangegeven geen beveiligingsupdates beschikbaar te stellen. In plaats daarvan heeft VMware mitigerende maatregelen gedeeld. Voor meer informatie over deze mitigerende maatregelen, zie [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2021-21975, CVE-2021-21983

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

high
∑ = 29
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Exploit beschikbaar 6
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Ja, volledig 3
Welke toegang is er nodig? LAN/directe omgeving 4
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Complex 1
Is er gebruikers interactie nodig? Geen handelingen 4
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

high
Denial of Service Nee
low
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Root/Administrator-rechten
high
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Nee
low
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Gebruikersdata
high
  Versie 1.02 02-04-2021 NCSC-2021-0276  
 
high
high
Signed-PGP →  
02-04-2021
high
high
NCSC-2021-0276 [1.02] Signed-PGP →
Update

Update

Er is exploit- en proof-of-concept-code beschikbaar gekomen voor de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2021-21975. De inschaling van deze advisory wijzigt daardoor van MEDIUM/HIGH naar HIGH/HIGH.

  Versie 1.01 01-04-2021 NCSC-2021-0276  
 
medium
high
Signed-PGP →  
01-04-2021
medium
high
NCSC-2021-0276 [1.01] Signed-PGP →
Update

Update

VMware heeft aangegeven geen beveiligingsupdates beschikbaar te stellen voor vRealize Operations Manager 7.0.0. Zie "Mogelijke oplossingen" voor maatregelen die afnemers van deze productversie kunnen treffen om de risico's van de kwetsbaarheden te mitigeren.

  Versie 1.00 31-03-2021 NCSC-2021-0276  
 
medium
high
Signed-PGP →  
31-03-2021
medium
high
NCSC-2021-0276 [1.00] Signed-PGP →

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.